Melkprijzen januari-februari 2014

Melkprijzen januari-februari 2014

Voorschotmelkprijzen

De gemiddelde voorschotmelkprijs is in februari 2014 € 71,35 per 100 kg standaardmelk. Vergeleken met dezelfde maand vorig jaar is dat een toename van € 11,52 per 100 kg, ofwel een plus van 19,2 procent. Ten opzichte van de vorige publicatie in december is de gemiddelde melkprijs gestegen met € 3,86 per 100 kg. Dit komt door de vet- en eiwitprijsverhogingen. De berekende gemiddelde melkprijzen waren niet eerder zo hoog als in de afgelopen twee maanden.
Alle melkafnemers hebben in de afgelopen twee maanden de vet- en eiwitprijzen verhoogd. HGM deed dat, net als bij de vorige publicatie, het meest, met omgerekend € 5,94 per 100 kg standaardmelk in februari. De Jong Cheese deed in januari een verhoging van de vet- en eiwitprijs van € 2,52 per 100 kg. De andere melkafnemers hebben in zowel januari als februari de vet- en eiwitprijzen verhoogd. Voor Amalthea, BGNN en CBM kwam dat omgerekend op respectievelijk € 5,68; € 2,02; € 2,93 per 100 kg standaardmelk. Bettinehoeve, Henri Willig en Milkconnect verhoogden de vet- en eiwitprijzen met  € 3,79; € 4,13; 4,50.

tabel jan-feb 2014

Nabetalingen 2013

Vier afnemers hebben in de afgelopen twee maanden nabetalingen gedaan op de melkprijs van 2013. Bettinehoeve deed een voorschotnabetaling van € 1,01 per 100 kg melk plus € 0,08 per geleverde kg vet en € 0,20 per geleverde kg eiwit in 2013. De leveranciers van CBM kregen met het melkgeld van januari een voorschotnabetaling uitgekeerd van € 0,13 over de in 2013 geleverde kg vet en eiwit. Henri Willig keerde een nabetaling over 2013 uit van € 2,50 bij 7,51% vet en eiwit. Amalthea deed haar leveranciers een nabetaling van € 0,216 per geleverde kg vet en € 0,475 per kg eiwit. Ook werd er een kwaliteitsbonus van € 0,01641 per 100 kg uitgekeerd. De Jong Cheese deed een nabetaling over 2013 van € 0,1190 per kg vet en eiwit.

Melkprijs 2013 incl. nabetalingen t/m februari 2014 melkprijs voorschot nabetaling
Amalthea 58,00 55,48 2,52
BGNN 57,48 57,48
CBM 58,15 57,18 0,98
Bettinehoeve 59,01 57,90 1,11
HGM 59,59 59,59
Henri Willig 58,54 56,04 2,50
De Jong Cheese 58,63 57,74 0,89
Milkconnect 59,27 59,27
Gemiddeld (rekenkundig) 58,68 57,58 1,09

Melkprijzen bij andere jaarleveranties

De melkprijs wordt standaard berekend bij een jaarproductie van 600.000 kg melk. Omdat niet alle bedrijven hiermee goed te vergelijken zijn, worden de prijzen ook berekend bij jaarleveranties van 400.000 en bij 800.000 kg melk.

Melkprijzen februari 2014 en maart2013-februari2014                    februari 2014    voortschrijdend gemiddelde melkprijs laatste 12 maanden
 jaarleverantie 400.000 800.000 400.000 800.000
Amalthea 72,33 73,20 56,35 57,15
BGNN 69,26 69,89 57,94 58,36
CBM 70,69 71,14 58,13 58,43
Bettinehoeve 68,76 70,01 58,34 59,45
HGM 75,37 76,32 60,08 60,89
Henri Willig 68,27 68,68 59,96 57,30
De Jong Cheese 66,79 67,44 58,45 58,99
Milkconnect 74,77 75,11 60,46 60,68
Gemiddeld 70,78 71,47 58,34 58,91

In English – Comparison of producer prices for goat milk
Since this publication, bimonthly a comparison of monthly producer prices for goat milk is calculated and published by AgriMedia bv. It is done at the request of the Milk Goat Farmers Committee of the Dutch Federation of Agriculture and Horticulture (LTO Nederland). This milk price comparison is published on the internet site of the Dutch Diary Board (www.prodzuivel.nl).
The aim of the milk comparison is to achieve more transparency in the prices paid to the farmers. This is done by comparing with each other the prices paid to producers by the  main buyers and/or processors of goat milk operating in the Netherlands.
The method chosen for the calculations shows the price a goat farmer would receive if raw goat milk of specific standard composition, quality and quantity were delivered to different buyers. The standards are an annual production of 600,000 kg milk delivered according to a monthly production pattern and monthly varying fat and protein contents and 1st class quality The annual average fat and protein contents are 4,108% respectively 3,404%. The calculated milk prices are in Euros per 100 kg, ex farm end exclusive of VAT.
The calculations are based on copies of monthly milk statements collected from producers and additional information about the payment systems received from producers and/or buyers.
After each calendar year has ended a report is presented with the calculated milk prices for that year. This report is published when all the supplementary payments [1] of the preceding calendar year are known and can, thus, be incorporated into the annual milk prices.

Development monthly milk prices until February 2014 [2]

The average monthly milk price in February 2014 is € 71,23 per 100 kg standard milk. Compared with the same month in 2013 an increase of € 11.40 per 100 kg or plus 19%. Due to higher fat and protein prices the average calculated milk price in February 2014 increased with € 3.74 per 100 kg compared to the previous publication of the December 2013 milk price.

 


[1] For many buyers the monthly milk price is not the final milk price. Depending on the distribution of end of the year profits member suppliers of coops receive supplementary payments after the calendar/financial year. Also supplementary payments are made by private buyers for example when there definitive milk price is based on the (average) milk prices paid by other buyers.
[2] Published 28 March 2014 at www.prodzuivel.nl

Deze melkprijsvergelijking is mogelijk gemaakt door LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij.