Melkprijzen maart-april 2014

Melkprijzen maart-april 2014

Gepubliceerd: 30-05-2014
Laatste update: 10-06-2014
Meer transparantie bieden in de melkprijs die geitenhouders krijgen. Dat is het doel van de geitenmelkprijsvergelijking. Tweemaandelijks stelt AgriMedia bv deze vergelijking samen, in opdracht van LTO Melkgeitenhouderij. De prijzen zijn berekende prijzen, en omgerekend naar een aantal standaarden (een jaarlijkse melkproductie van 600.000 kg melk volgens een maandelijks productiepatroon met maandelijks variërende vet- en eiwitgehalten en eersteklas melk).

Voorschotmelkprijzen

De gemiddelde voorschotmelkprijs is in april 2014 € 67,83 per 100 kg standaardmelk. Vergeleken met dezelfde maand vorig jaar is dat een toename van € 11,13 per 100 kg, ofwel een plus van 19,6 procent. Ten opzichte van de vorige publicatie in februari is de gemiddelde melkprijs gedaald met € 3,52 per 100 kg. Dit komt door seizoensinvloeden; de vet- en eiwitgehalten in de geitenmelk gaan in deze periode van het jaar gemiddeld licht dalen.
Alle melkafnemers hebben in de afgelopen twee maanden de vet- en eiwitprijzen verhoogd. Bij De Jong Cheese was die stijging het hoogst met omgerekend € 4,09 per 100 kg standaardmelk in maart. Ook Henri Willig verhoogde de vet- en eiwitprijzen in maart, met € 1,65 per 100 kg.
HGM, MilkConnect en Amalthea verhoogden in zowel maart als april de prijzen met respectievelijk € 0,71; € 3,00; € 1,61 per 100 kg standaardmelk. Tegelijkertijd heeft HGM met ingang van maart de kwaliteitstoeslag verlaagd naar € 0,60 per 100 kg melk (was € 0,80). Met het melkgeld van maart hebben de leveranciers van HGM ook weer de kwartaaltoeslag gekregen van € 0,20 per 100 kg melk over de afgelopen 3 maanden. Deze is verwerkt als incidentele betaling en komt tot uiting in de voortschrijdende gemiddelde melkprijs over de laatste 12 maanden.
In april verhoogden BGNN, CBM en Bettinehoeve de vet- en eiwitprijzen met  € 1,01; € 1,95 en € 2,20. BGNN voerde in januari al een bonus in voor eerste klas melk van € 0,95 per 100 kg melk, naast de bestaande kwaliteitstoeslag van € 0,95. Dit is met terugwerkende kracht verwerkt in deze melkprijsvergelijking. Vanaf de melkgeldafrekening van april veranderde Bettinehoeve de waarderingsverhouding van vet en eiwit van 30-70 naar 35-65. Ook heeft zij de kwantumregeling verhoogd van € 0,739 per 100 kg melk naar € 1,167. Verder heeft deze melkverwerker per april een kwaliteitsbonus ingesteld van € 1,00 per 100 kg melk.

tabel mrt apr 2014

Nabetalingen 2013

BGNN deed in april een nabetaling over 2013. Die bedroeg € 2,37 per 100 kg melk. In mei deden ook CBM en De Jong Cheese een nabetaling. CBM keerde € 0,1997 uit per kg vet en eiwit over 2013, De Jong betaalde haar leveranciers € 0,1690 per kg vet en eiwit.
Er is een correctie gedaan op de nabetaling die Bettinehoeve deed in januari; die was in de vorige publicatie niet volledig meegenomen. Dat is in onderstaande tabel verwerkt.

Melkprijs 2013 inclusief nabetalingen t/m mei 2014 melkprijs voorschot nabetaling
Amalthea 58,00 55,48 2,52
BGNN 59,84 57,48 2,37
CBM 59,65 57,18 2,48
Bettinehoeve 59,01 57,90 1,11
HGM 59,59 59,59
Henri Willig 58,54 56,04 2,50
De Jong Cheese 59,90 57,74 2,16
Milkconnect 59,27 59,27
Gemiddeld (rekenkundig) 59,23 57,58 1,64

Vergelijking Franse en Nederlandse geitenmelkprijzen
De gemiddelde melkprijs in Frankrijk ligt in het eerste kwartaal van 2014 op € 693,00 per 1.000 liter melk (Bron: Institut de l’Elevage). Dat is een stijging van € 44,00 (+7%) vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De gemiddelde stijging van de melkprijs neemt overigens wel af naarmate het kwartaal vordert. De Franse melkprijs heeft hiermee een historisch niveau bereikt; hij ligt 6% boven het eerste kwartaal van 2010.
De melkprijzen in Frankrijk zijn sinds december sterk dalende, die in Nederland stegen tot februari nog door. Het verschil tussen de Nederlandse en Franse prijzen is hiermee voor het eerst in de historie uitgevallen in het voordeel van Nederland. In maart was de gemiddelde melkprijs in Nederland € 70,82 per 100 kg standaardmelk tegenover € 65,60 (per 100 liter en bij gemiddelde gehalten) in Frankrijk.
Grafiek: Gemiddelde maandelijkse Franse en Nederlandse geitenmelkprijzen vanaf januari 2010 t/m maart 2014.*
grafiek NL-FR mrt 2014
* Mede omdat de gemiddelde vet- en eiwitgehalten in Frankrijk lager zijn dan de gehanteerde Nederlandse standaardgehalten kunnen uit deze grafiek geen conclusies worden getrokken over het absolute prijsverschil. Wel geeft de grafiek een indicatie van het prijsverschil en inzicht in de ontwikkeling van de Franse melkprijzen ten opzichte van de Nederlandse. 

Melkprijzen bij andere jaarleveranties

De melkprijs wordt standaard berekend bij een jaarproductie van 600.000 kg melk. Omdat niet alle bedrijven hiermee goed te vergelijken zijn, worden de prijzen ook berekend bij jaarleveranties van 400.000 en bij 800.000 kg melk.

Melkprijzen april 2014 en mei2013-april2014                   april 2014    voortschrijdend gemiddelde melkprijs laatste 12 maanden
 jaarleverantie 400.000 800.000 400.000 800.000
Amalthea 65,42 66,23 58,61 59,42
BGNN 62,70 63,11 61,35 61,78
CBM 67,76 68,04 60,02 60,32
Bettinehoeve 67,92 69,52 60,31 61,47
HGM 71,17 72,00 62,15 62,97
Henri Willig 65,18 65,51 58,54 58,87
De Jong Cheese 66,77 67,31 60,29 60,84
Milkconnect 72,53 72,75 62,68 62,91
Gemiddeld 67,43 68,06 60,49 61,07

In English – Comparison of producer prices for goat milk
Bimonthly a comparison of monthly producer prices for goat milk is calculated and published by AgriMedia bv. It is done at the request of the Milk Goat Farmers Committee of the Dutch Federation of Agriculture and Horticulture (LTO Nederland). This milk price comparison is published on the internet site of AgriMedia. (www.vakbladgeitenhouderij.nl).
The aim of the milk comparison is to achieve more transparency in the prices paid to the farmers. This is done by comparing with each other the prices paid to producers by the  main buyers and/or processors of goat milk operating in the Netherlands.
The method chosen for the calculations shows the price a goat farmer would receive if raw goat milk of specific standard composition, quality and quantity were delivered to different buyers. The standards are an annual production of 600,000 kg milk delivered according to a monthly production pattern and monthly varying fat and protein contents and 1st class quality The annual average fat and protein contents are 4,108% respectively 3,404%. The calculated milk prices are in Euros per 100 kg, ex farm end exclusive of VAT.
The calculations are based on copies of monthly milk statements collected from producers and additional information about the payment systems received from producers and/or buyers.
After each calendar year has ended a report is presented with the calculated milk prices for that year. This report is published when all the supplementary payments [1] of the preceding calendar year are known and can, thus, be incorporated into the annual milk prices.

Development monthly milk prices until April 2014 [2]

The average monthly milk price in April 2014 is € 67,83 per 100 kg standard milk. Compared with the same month in 2013 an increase of € 11.13 per 100 kg or plus 19,6%. Due to higher fat and protein prices the average calculated milk price in April 2014 increased with € 3.52 per 100 kg compared to the previous publication of the February 2014 milk price.


[1] For many buyers the monthly milk price is not the final milk price. Depending on the distribution of end of the year profits member suppliers of coops receive supplementary payments after the calendar/financial year. Also supplementary payments are made by private buyers for example when there definitive milk price is based on the (average) milk prices paid by other buyers.
[2] Published 30 May 2014 at www.vakbladgeitenhouderij.nl

Deze melkprijsvergelijking is mogelijk gemaakt door LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij.