Melkprijzen mei-juni 2014

Melkprijzen mei-juni 2014

Gepubliceerd onder voorbehoud: 24-07-2014
Laatste update: 24-07-2014
Meer transparantie bieden in de melkprijs die geitenhouders krijgen. Dat is het doel van de geitenmelkprijsvergelijking. Tweemaandelijks stelt AgriMedia bv deze vergelijking samen, in opdracht van LTO Melkgeitenhouderij. De prijzen zijn berekende prijzen, en omgerekend naar een aantal standaarden (een jaarlijkse melkproductie van 600.000 kg melk volgens een maandelijks productiepatroon met maandelijks variërende vet- en eiwitgehalten en eersteklas melk).

Voorschotmelkprijzen

De gemiddelde voorschotmelkprijs is in juni 2014 € 63,81 per 100 kg standaardmelk. Vergeleken met dezelfde maand vorig jaar is dat een toename van € 10,56 per 100 kg, ofwel een plus van 19,8 procent. Ten opzichte van de vorige publicatie in april is de gemiddelde melkprijs gedaald met € 4,27 per 100 kg. Dit komt deels door seizoensinvloeden; de vet- en eiwitgehalten in de geitenmelk dalen in deze periode van het jaar, en deels door lagere vet- en eiwitprijzen.
Enkele verwerkers hebben de vet- en eiwitprijzen in mei en juni verhoogd ten opzichte van de vorige publicatie in april. Het hardst stegen de prijzen bij Henri Willig; in totaal met € 3,00 per 100 kg standaardmelk over de afgelopen twee maanden. BGNN verhoogde de prijzen in juni met € 2,02 per 100 kg standaardmelk. Deze verwerker heeft in mei en juni de seizoensheffing van € 1,89 per 100 kg melk weer verrekend. Daarnaast heeft BGNN met terugwerkende kracht de vet- en eiwitprijzen over januari tot en met mei verhoogd. Dit komt terug in de voortschrijdende gemiddelde melkprijs over de laatste 12 maanden.
De Jong Cheese verhoogde de prijzen in mei met € 1,75 per 100 kg standaardmelk.
HGM verlaagde de eiwitprijs in mei en verhoogde deze weer in juni. De vetprijs werd wel verhoogd ten opzichte van april. In totaal komt dit neer op een daling van € 0,17 per 100 kg standaardmelk. In juni heeft HGM de kwartaaltoeslag van € 0,20 per 100 kg melk over de afgelopen 3 maanden weer uitbetaald. Dit is als incidentele betaling verwerkt en komt tot uiting in de voortschrijdende gemiddelde melkprijs over de laatste 12 maanden.
Amalthea verlaagde de vet- en eiwitprijzen met in totaal  € 1,62 per 100 kg standaardmelk. In juni heeft Amalthea een seizoensheffing van € 2,70 per 100 kg melk geheven.
Bettinehoeve, CBM en Milkconnect hebben de vet- en eiwitprijzen niet gewijzigd. Wel heeft CBM in juni een kwaliteitstoeslag over de melk geleverd in het tweede kwartaal uitbetaald van € 0,0744 per 100 kg melk. Dit is opgenomen als incidentele betaling en komt tot uiting in de voortschrijdende gemiddelde melkprijs over de laatste 12 maanden.

tabel 4 mei jun 14

Nabetaling 2013

Op 28 mei heeft er aan de leden van Amalthea nog een nabetaling plaatsgevonden van € 0,181 per kg vet geleverd in 2013 en € 0,393 per kg eiwit. Dat zorgt voor een nabetaling van € 2,08 en daarmee komt de totale nabetaling die Amalthea deed op € 4,60. Amalthea wil met deze nabetaling met terugwerkende kracht de vete- en eiwitprijzen over het hele jaar 2013 gelijk trekken.
HGM deed op 30 mei ook een nabetaling. Die bedroeg € 0,45 per 100 kg standaardmelk.

Melkprijs 2013 inclusief nabetalingen t/m juni 2014 melkprijs voorschot nabetaling
Amalthea 60,08 55,48 4,60
BGNN 59,84 57,48 2,37
CBM 59,65 57,18 2,48
Bettinehoeve 59,01 57,90 1,11
HGM 60,04 59,59  0,45
Henri Willig 58,54 56,04 2,50
De Jong Cheese 59,90 57,74 2,16
Milkconnect 59,27 59,27
Gemiddeld (rekenkundig) 59,54 57,58 1,96

Melkprijzen bij andere jaarleveranties

De melkprijs wordt standaard berekend bij een jaarproductie van 600.000 kg melk. Omdat niet alle bedrijven hiermee goed te vergelijken zijn, worden de prijzen ook berekend bij jaarleveranties van 400.000 en bij 800.000 kg melk.

Melkprijzen juni 2014 en juli2013-juni2014                 juni 2014    voortschrijdend gemiddelde melkprijs laatste 12 maanden
 jaarleverantie 400.000 800.000 400.000 800.000
Amalthea 57,05 57,81 60,75 61,55
BGNN 60,88 61,23 61,33 61,76
CBM 63,34 63,59 62,10 62,40
Bettinehoeve 63,73 65,28 62,35 63,61
HGM 66,60 67,40 64,60 65,43
Henri Willig 63,83 64,14 60,73 61,06
De Jong Cheese 64,31 64,80 62,30 62,85
Milkconnect 67,80 67,98 65,31 65,54
Gemiddeld 63,44 64,03 62,44 63,02

In English – Comparison of producer prices for goat milk

Bimonthly a comparison of monthly producer prices for goat milk is calculated and published by AgriMedia bv. It is done at the request of the Milk Goat Farmers Committee of the Dutch Federation of Agriculture and Horticulture (LTO Nederland). This milk price comparison is published on the internet site of AgriMedia. (www.vakbladgeitenhouderij.nl).
The aim of the milk comparison is to achieve more transparency in the prices paid to the farmers. This is done by comparing with each other the prices paid to producers by the  main buyers and/or processors of goat milk operating in the Netherlands.
The method chosen for the calculations shows the price a goat farmer would receive if raw goat milk of specific standard composition, quality and quantity were delivered to different buyers. The standards are an annual production of 600,000 kg milk delivered according to a monthly production pattern and monthly varying fat and protein contents and 1st class quality The annual average fat and protein contents are 4,108% respectively 3,404%. The calculated milk prices are in Euros per 100 kg, ex farm end exclusive of VAT.
The calculations are based on copies of monthly milk statements collected from producers and additional information about the payment systems received from producers and/or buyers.
After each calendar year has ended a report is presented with the calculated milk prices for that year. This report is published when all the supplementary payments [1] of the preceding calendar year are known and can, thus, be incorporated into the annual milk prices.

Development monthly milk prices until June 2014 [2]

The average monthly milk price in June 2014 is € 63,81 per 100 kg standard milk. Compared with the same month in 2013 an increase of € 10.56 per 100 kg or plus 19,8%. Due to lower fat and protein percentages in the milk and to lower fat and protein prices, the average calculated milk price in June 2014 decreased with € 4.27 per 100 kg compared to the previous publication of the April 2014 milk price.

 


[1] For many buyers the monthly milk price is not the final milk price. Depending on the distribution of end of the year profits member suppliers of coops receive supplementary payments after the calendar/financial year. Also supplementary payments are made by private buyers for example when there definitive milk price is based on the (average) milk prices paid by other buyers.
[2] Published 24 July 2014 at www.vakbladgeitenhouderij.nl

Deze melkprijsvergelijking is mogelijk gemaakt door LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij.