‘Jaar uitstel voor Brabantse geitenhouders’

Provincie Noord-Brabant heeft een nieuw bestuursakkoord. VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA vormen de nieuwe coalitie. Zij houden vast aan de wens om kringlooplandbouw te realiseren, en maakten aanvullende afspraken voor de veehouderij.

De veehouderij in Brabant dient nog altijd stallen ouder dan 15 jaar versneld (sneller dan in andere provincies) aan te passen aan de Verordening natuurbescherming. Daar houdt ook de coalitie aan vast. In aanvullende afspraken die de fractievoorzitters van de 6 partijen op 7 juni bekendmaakten, lijken zij aan te geven dat er wel enige ruimte voor bepaalde sectoren komt.

Een van die afspraken is: ‘Houders van geiten krijgen een jaar uitstel van de data van de Verordening natuurbescherming.’ Ook staat er: ‘We onderzoeken de mogelijkheid van een uitzondering op de Verordening natuurbescherming voor stro(oiseI)stallen.’  In de komende maanden zal blijken hoe deze afspraken tot uitvoer worden gebracht.

Delen via:

Reacties zijn gesloten.