Keurmerk Bedrijfsontwikkeling in opbouw

Een denktank van geitenhouders, beleidsspecialisten, stakeholders en omwonenden van agrarische bedrijven heeft een plan voorgesteld waarin geitenbedrijven middels een bedrijfsontwikkelings-keurmerk de ruimte krijgen om te ontwikkelen.

De geitensector kan niet zomaar verder groeien, zegt voorzitter van de LTO vakgroep Melkgeitenhouderij Jos Tolboom bij Nieuwe Oogst. “Eerst moet vervolgonderzoek in het VGO-project meer informatie opleveren.” Hij noemt het keurmerk dan ook ‘geen breekijzer waarmee we de bouwstops eraf kunnen halen’, maar denkt dat het keurmerk provincies meer comfort zullen geven als de stops er af gaan. Dat zegt Tolboom bij Nieuwe Oogst. “Het is voor provincies gemakkelijk handvatten te hebben om bedrijven geleidelijk te kunnen laten groeien. De consumptie van geitenzuivel groeit en het zou jammer zijn wanneer op termijn helemaal geen groei mogelijk is voor geitenbedrijven of starters.”
Het plan wordt de komende weken tijdens de LTO najaarsvergaderingen aan de leden voorgelegd.

Voorwaarden keurmerk
De precieze voorwaarden die in het keurmerk zullen staan, zijn nog onderwerp van discussie en in afwachting van de VGO-resultaten. Grondgebonden groei is een mogelijkheid, al is nog niet bekend in welke vorm. Ook locatie-eisen zouden onderdeel kunnen zijn van het keurmerk. Tolboom denkt verder aan de kringloopgedachte, dierenwelzijn en transparantie richting omgeving.
Volgens de denktank is het beter als geitenbedrijven  investeren in verdere verduurzaming over de volle breedte. Daarom zullen de verduurzamingsvoorwaarden in het keurmerk streng zijn.
“Maar het maakt nogal een verschil of je 400 of 4.000 melkgeiten hebt”, vindt Tolboom. “Voor een kleiner bedrijf moeten de voorwaarden daarom minder streng zijn.”

Delen via:

Reacties zijn gesloten.