Kennispartnerbericht van Elda

Gezondheidsmonitor op basis van tankmelk

Een belangrijke tool voor gezondheidsmonitoring is het frequent controleren van de tankmelk. Op deze manier wordt eenvoudig inzichtelijk gemaakt hoe het met de gezondheid van de veestapel gesteld is en/of dat de maatregelen effect hebben gehad. Insleep van een ziekte is snel gebeurd en zal zich snel verspreiden onder het koppel, frequente tankmelkmonitoringsprogramma’s zijn hierbij gebaat.

Elda biedt in samenwerking met BeterVee verschillende monitoringsprogramma’s aan. Deze monitoringsprogramma’s zijn op basis van tankmelk waarbij in de meeste gevallen, de RMO chauffeur het tankmelkmonster neemt. Op deze manier vindt er een geborgde monstername plaats.

Denk bij monitoringsprogramma’s bijvoorbeeld aan:

  • Paramonitor
  • CL Monitor
  • CAE Monitor

De Paramonitor is gebaseerd op een tweemaandelijks tankmelkmonster, waarbij het resultaat van de metingen wordt uitgedrukt in percentage dieren met antistoffen. Het betreft dan een percentage van de melkgevende dieren. Het gemiddelde van de laatste vijf metingen, wordt gebruikt om uw bedrijf te classificeren, zie onderstaande afbeelding:

Bij de CL Monitor wordt er tevens tweemaandelijks op antistoffen in een tankmelkmonster getest. De CL Monitor kan worden uitgebreid met een jaarlijkse controle op antistoffen in het bloed van alle niet-lacterende geiten. Het grote voordeel van een continue monitoring is dat er bij een insleep van de bacterie snel opgetreden kan worden, de besmetting blijft beperkt tot enkele dieren en een volledige eradicatie (uitbanning van de bacterie) is nog mogelijk. Hoe eerder een insleep ontdekt wordt hoe groter de kans op volledig herstel van het koppel.

Voor de CAE Monitor is er vaker een monster gewenst, hierbij wordt er maandelijks op antistoffen getest en desgewenst 4x per jaar op de aanwezigheid van het virus in het DNA (CAE-PCR). De CAE Monitor kan worden uitgebreid met een 6-maandelijkse controle middels een PCR-test op het virus in het bloed van alle niet-lacterende geiten. Door deel te nemen aan de CAE Monitor wordt een vroege waarschuwing voor insleep van het virus mogelijk gemaakt. Hoe eerder een CAE-infectie herkend en bevestigd wordt, des te groter is de kans op een goede beheersing en zelfs volledige uitbanning van het virus.

De grote kracht van de CL- en CAE-monitoring is de bewaking van de resultaten: Na een aantal metingen is de basiswaarde van het bedrijf bekend en elke afwijking van deze basiswaarde leidt meteen tot opvolging. Mocht er een afwijking zijn in de resultaten kan er accuraat worden gereageerd.

Bij alle monitoringsprogramma’s is opvolging gegarandeerd. Voor vragen, tarieven of eradicatieprogramma’s kunt u terecht bij Elda   0161-294794 / info@elda.nl

Elda
Over Elda
Elda is al ruim dertig jaar actief in de agrarische sector en toonaangevend in de melkgeitenhouderij. ELDA biedt haar specialisme aan in vijf segmenten...

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief