Kennispartnerbericht van BeterVee

Paramonitor in combinatie met bedrijfsclassificatie

De Paramonitor wordt sinds 2015 door ELDA aangeboden (http://paramonitor.nl/). In dit monitoringsprogramma wordt om de 8 weken de besmettingsgraad van ParaTB d.m.v. een tankmelkmonster onderzocht. De resultaten worden inzichtelijk gemaakt in Agrolink.

Nieuw hierbij is de bedrijfsclassificatie op basis van een reeks opeenvolgende metingen. Kennis van de ParaTB klasse is van belang bijvoorbeeld bij de aankoop of verkoop van dieren.

Het gemiddelde van de laatste 5 metingen bepaalt de bedrijfsclassificatie ParaTB. Bedrijven die nog niet aan de Paramonitor deelnemen krijgen na 5 tweemaandelijkse tankmelkmetingen op ParaTB antistof de classificering. Na 2 tweemaandelijkse metingen volgt er een voorlopige classificering.

Om de ParaTB status te verbeteren, heeft het bedrijf 5 opeenvolgende metingen nodig, met een lagere uitslag dan de klasse waarin ze is ingedeeld.
Het bedrijf valt terug in klasse, wanneer er 2 opeenvolgende metingen een hogere uitslag hebben, dan de klasse waarin ze is ingedeeld.

Wanneer een bedrijf in de klasse A valt, kan ze in aanmerking komen voor klasse A+ (A-plus). Hiervoor dienen alle aanwezige dekbokken (ouder dan 6 maanden) serumnegatief te testen op antistoffen tegen ParaTB. Voor het behoud van de A+-classificatie zijn de dekbokken jaarlijks serumnegatief getest voor antistoffen tegen ParaTB.

Bedrijven met een A+-classificatie kunnen in aanmerking komen voor een A0-classificatie. Hiervoor dienen 6 mestmonsters genomen te worden op strategische plaatsen op het bedrijf. Deze monsters moeten negatief testen in een PCR die de ParaTB bacterie aantoont. Voor het behoud van de A0-classificatie zijn de dekbokken jaarlijks serumnegatief getest voor antistoffen tegen ParaTB. Daarnaast moet het bedrijf jaarlijks PCR negatief getest worden in 6 mestmonsters.

Elda in samenwerking met BeterVee
www.betervee.nl

BeterVee
Over BeterVee
ELDC BV is een test lab dat haar producten aanbiedt aan dierenartsen, veevoerbedrijven, melkhandelaars, agrarische-ingenieursbureaus en andere belanghebbenden in de sectoren melk- en vleesveebedrijven.

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief