Abonnementsvoorwaarden

Algemene informatie

Geitenhouderij wordt uitgegeven door AgriMedia Wageningen.

Contactgegevens:
Telefoon: +31 (0)317 – 465 670
Website: www.agrimedia.nl
E-mail: mail@agrimedia.nl

Post- en bezoekadres:
AgriMedia Wageningen bv
Hesselink van Suchtelenweg 6
6703 CT Wageningen, Nederland

Service-informatie

AgriMedia Wageningen bv (hierna AgriMedia) levert hoogwaardige vakinformatie, in print en digitale vorm, over en voor de agrarisch sector in het Nederlands taalgebied. Dit betekent dat haar tijdschriften en internetuitingen worden beschouwd als B2B magazines, nieuwsbrieven en websites. Hiervoor gelden de regels die wettelijk worden opgelegd.

Tarieven

De geldende tarieven vind u eenvoudig via de abonnementspagina van Geitenhouderij. Onze prijzen zijn exclusief BTW benoemd.

Agrimedia BV behoudt zich het recht voor om de prijzen twee keer per jaar te wijzigen.

Studentenabonnement

Ben je student in Nederland? Ontvang dan Geitenhouderij met 60% korting! Neem hiervoor contact met ons op via mail@agrimedia.nl.

Abonnementsvormen

Geitenhouderij heeft de verschillende abonnementsvormen

Heeft u interesse in een bedrijfsabonnement? Bekijk de bijbehorende pagina of neem contact met ons op via +31 (0)317 – 465 670.

Bekijk de abonnementen, prijzen en alle voordelen via https://www.vakbladgeitenhouderij.nl/abonnementen/

Abonnementen in het buitenland

Woont u in het buitenland, maar wilt u graag onze vakbladen ontvangen? Dat kan! Hiervoor betaalt u wel bijkomende portokosten. Neem hiervoor contact op met ons via mail@agrimedia.nl.

Betaling

U kunt uw abonnement betalen via Overschrijven, Automatische incasso en iDeal. Bij digitale abonnementen kunt u kiezen voor een maandelijkse of een jaarlijkse betaling. Vakblad en Totaal abonnementen worden jaarlijks gefactureerd.

U ontvangt bij ons altijd een factuur. Als u kiest voor Overschrijven, maakt u het bedrag na het ontvangen van de factuur naar ons over. Bij automatische incasso wordt het bedrag binnen twee weken van uw rekening afgeschreven.

Abonnementen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. Voor alle facturen van AgriMedia geldt een betalingstermijn van 14 dagen vanaf factuurdatum. Na 30 dagen behoudt AgriMedia zich het recht voor rente- en administratiekosten in rekening te brengen. Bij wanbetaling zal een incassokantoor de vordering van AgriMedia overnemen, de kosten hiervoor komen voor rekening van de klant.

Verlenging

Uw abonnement wordt afhankelijk van uw abonnement maandelijks of jaarlijks verlengd. U hoeft hier niks voor te doen.

Opzeggen

U kunt uw abonnement maandelijks opzeggen, met inachtneming van een maand opzegtermijn. Eventueel teveel betaald abonnementsgeld wordt naar u teruggestort. Opzeggingen worden schriftelijk bevestigd: dit is het bewijs dat de opzegging is ontvangen en verwerkt. Opzeggen doet u eenvoudig telefonisch via +31 (0)317 – 465 670.

Verhuizing

Wilt u uw adres wijzigen, omdat u gaat verhuizen? Bel naar +31 (0)317 – 465 670.

Is uw afleveradres anders dan het factuuradres? Neem dan contact met ons op via +31 (0)317 – 465 670.

Auteursrechten en intellectuele eigendommen

Het auteursrecht van alle informatieproducten uitgebracht door AgriMedia, berust bij AgriMedia Wageningen bv of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan AgriMedia Wageningen bv. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door AgriMedia Wageningen bv. Voor toestemming, mail ons via mail@agrimedia.nl.

Aansprakelijkheid

AgriMedia streeft ernaar de informatie in haar informatieproducten zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Aan de informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. Wijzigingen, type- en drukfouten worden voorbehouden. AgriMedia aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de door haar geboden informatie.