NIEUWS


Derde spreker Biogeitdag bekend

1 dec 2022

Michaël de Wilde, directeur van Bionext, zal tijdens de Biogeitdag op 6 december vertellen over het actieplan biologisch. Hij is de derde spreker en daarmee is het programma voor de 17e Biogeitdag rond. De Wilde kent grotendeels de inhoud van het actieplan biologisch dat het ministerie van LNV binnenkort presenteert. De voorman van Bionext zal […]

Melken met de 2RO: een ergonomisch voordeel

1 dec 2022 | Kennispartner

Als het gaat om het melken van geiten, kan er niets op tegen de efficiëntie van een goed ontworpen melkstal. De handmatige handelingen nemen het grootste deel van het totale melkproces in beslag. Daarom is het belangrijk dat alle handelingen snel, efficiënt en routinematig kunnen worden uitgevoerd. Het draaien van capaciteit is belangrijk zonder hierbij in te moeten boeten op de kwaliteit van het melken. Met dat als uitgangspunt hebben we de 2RO geïntroduceerd!

Real-time data uit pootbanden – Een grote stap voorwaarts

1 dec 2022 | Premium

Realtime verkregen data met het pootbandensysteem, biedt enorme kansen voor de sector op het gebied van vruchtbaarheid, diergezondheid, welzijn en management. De grootste winst is dat het individuele dier zichtbaar wordt binnen het koppel, waardoor specifieke zorg tijdig geboden kan worden.


Financiële steun om geiten te weren uit Enkhuizen

30 nov 2022

De crowdfunding, bedoeld om de advocaatkosten te dekken in de strijd tegen de komst van een geitenhouderij aan de rand van Enkhuizen, heeft tot nu toe 4.750 euro opgeleverd. Dat schrijft het Noordhollands Dagblad. De SP in Enkhuizen is de crowdfunding gestart om de advocaat, die zich al geruime tijd met deze kwestie bezighoudt, aan […]


Onderzoek naar leervermogen en emotie dieren

29 nov 2022

“We weten bizar weinig van het gedrag en de intelligentie van boerderijdieren”, zegt universitair docent en onderzoeker bij Diergeneeskunde Rebecca Nordquist in een interview in Vetscience, het magazine van de faculteit Diergeneeskunde. Nordquist onderzoekt het leervermogen en de emotie van boerderijdieren. Het doel is om daarmee het welzijn van boerderijdieren te verbeteren. Nordquist: “De omstandigheden […]


Onderzoek naar effect van circulair voer op geiten

28 nov 2022

Wageningen Livestock Research onderzoekt de effecten van circulaire voedergrondstoffen op het welzijn en de gezondheid van geiten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in de ‘proeftuin’ van de Regio Foodvalley. Dat zijn praktijkbedrijven die willen innoveren en bereid zijn om testen uit te voeren op hun bedrijf.


Maatlaat Duurzame Veehouderij ongewijzigd in 2023

28 nov 2022

De Maatlaat Duurzame Veehouderij is met een jaar ongewijzigd verlengd. Dat heeft het College van Deskundigen Dierlijk besloten. De maatlaat is een certificatiesysteem voor integraal duurzamere veestallen.


Strengere regels voor Drentse geitenhouderijen

25 nov 2022

Geitenhouders in Drenthe krijgen te maken met strengere regels. Dat meldt Dagblad van het Noorden. Uitbreiden en nieuwe initiatieven worden dardoor onmogelijk.