Voorbereidingen Nationaal Geiten Event 2018 gestart

De initiatiefnemers van het Nationaal Geiten Event zijn met groot enthousiasme begonnen aan de voorbereidingen van de tweede editie van de happening, die in september 2018 plaatsvindt. Lees verder

Luchtwasser officieel emissiereducerend in geitenhouderij

Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten luchtwassers te bestempelen als emissiereducerende techniek voor de diercategorie Geiten. Lees verder

LTO en NGZO komen met bokjesplan

De Nederlandse Geitenzuivelorganisatie (NGZO) en de vakgroep Melkgeitenhouderij van LTO Nederland hebben een plan van aanpak geschreven voor het welzijn van geitenbokjes. In dat plan staat onder andere dat de melkgeitenhouder verantwoordelijk en aanspreekbaar is voor de uitval tot 21 dagen van alle lammeren. Lees verder

Tegemoetkoming voor Q-koorts patiënten

Het kabinet stelt 15,5 miljoen euro beschikbaar ter erkenning van Q-koorts patiënten. Dat meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Lees verder

Geitenstop Gelderland blijft, maar wel versoepeld

De Provinciale Staten in Gelderland hebben vandaag besloten dat de geitenstop in Gelderland wordt versoepeld. De geitenstop blijft tot 2021. Wel wordt het mogelijk om een bedrijf uit te breiden ter bevordering van het dierenwelzijn. Lees verder

Bio Goat Meat u.a. (i.o.) en Agrifirm slaan handen ineen

Komend jaar gaan alle biologische geitenhouders 15% van de geboren bokjes biologisch opfokken. Om dit in goede banen te leiden organiseert de coöperatie Bio Goat Meat u.a., die in oprichting is, samen met Agrifirm studieclubbijeenkomsten. Dit lezen we op de … Lees verder

Minister onderzoekt aanscherpen I&R-eisen

De komende periode bekijkt minister Carola Schouten van LNV of het aanscherpen van de I&R-eisen van geiten kan bijdragen aan het beter monitoren van de uitval op melkgeitenbedrijven. Dit schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer als reactie … Lees verder

Kabinet wil 75 miljoen euro voor startende jonge boeren

Het kabinet trekt €75 miljoen uit voor startende jonge boeren, zo staat op de website van het ministerie van LNV. Nog geen 4% van alle boeren in Nederland is jonger dan 35 jaar. Tegelijkertijd is er een groeiende groep jonge … Lees verder

Totale onderzoek volksgezondheid en geitenhouderij in 2020 afgerond

Het totale onderzoek naar de gezondheid van mensen die rondom geitenhouderijen wonen, kan naar verwachting in 2020 worden afgerond. Dat schrijft minister Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. Lees verder

Gedeputeerde Staten Gelderland: slot op geitenhouderijen 2021

Gedeputeerde Staten van Gelderland benadrukken dat het slot op geitenhouderijen tijdelijk is. Naar aanleiding van de behandeling in de Statencommissie stelt het college een slot voor tot 1 januari 2021. Lees verder