NIEUWS


Emissies uit een open stal meten – hoe werkt dat?

13 jul 2021

Hoe worden emissies uit een open stal gemeten? Die vraag heeft Integraal Aanpakken voorgelegd aan Karin Groenestein, onderzoeker bij Wageningen Livestock Research.


Stikstofdepositie berekenen op vaste afstandsgrens

12 jul 2021

Voor het berekenen van stikstofneerslag, nodig voor het aanvragen van een natuurvergunning, gaat een vaste afstandsgrens van 25 kilometer gelden. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een brief aan de Tweede Kamer.


Escapespel op geitenboerderij

12 jul 2021

Een escapespel dat zich afspeelt rond en om een geitenbedrijf. Het spel ‘De verloren code’ is exclusief gemaakt voor geitenboerderij de Mekkerstee in Ouddorp (ZH). Het escapespel draait om het vinden van een code. “Mijn oom is vertrokken op één van zijn vele reizen. We hebben al een tijd niets van hem vernomen, maar ik […]


‘Het gaat niet om hoeveel je zegt, maar wát je zegt’

8 jul 2021

De portefeuille Diergezondheid binnen de LTO vakgroep Melkgeitenhouderij viel 15 jaar lang onder de hoede van Ad Bink. Ergens in de komende maanden zal hij er toch echt mee stoppen. Bijna helemaal.


Drie vragen aan Xander Pieterse van de taskforce Toekomstbestendige stallen

8 jul 2021

In alle dierlijke sectoren wordt bekeken hoe emissies gereduceerd kunnen worden en worden zaken getest. Hoeveel verschillende stalsystemen voor geiten worden op dit moment getest? “Voor zover bij ons bekend wordt er aan 3 systemen gemeten: High Welfare Floor van ID Agro en Exlan, Animal Life Plus via Goat Support en Geiten zonder Gassen via […]


Expertgroep zoönosen: verminder dichtheid van veebedrijven en aantallen dieren

8 jul 2021

Verminder de dichtheid van veehouderijen en de aantallen dieren per bedrijf. Dat is een van de aanbevelingen van de expertgroep zoönosen in het rapport  Zoönosen in het vizier  dat is aangeboden aan de demissionaire ministers van Van Ark (Medische zorg) en Schouten (Landbouw). Zij noemen het een stevige aanbeveling die een flinke impact zal hebben. […]


Een halve eeuw Witte

7 jul 2021

Net buiten het Groningse dorp Uithuizen heerst rust. Op het geluid van de balkende ezel van Han en Lina Bottelier na, is het er kalm. Bij de ezel in de wei lopen vier Witte geiten waarvan het echtpaar er eentje melkt.


239 Toggenburgers worden thuis gekeurd

7 jul 2021

Deze zomer worden 239 Toggenburgers van in totaal 41 fokkers, allen NOG-leden, thuis gekeurd voor opname in het stamboek.