NIEUWS

Krachtvoeropname lammeren: vroeg, veel, vaak en vers

11 mrt 2021

De lammerperiode is weer in volle gang en de eerste lammeren bereiken de gewenste leeftijd en gewicht om voor te bereiden op spenen. Dit betekent dat je de melkgift wilt afbouwen en de krachtvoeropname wilt stimuleren, maar hoe pak je dat nou goed aan? Kernwoorden bij een goede overgang zijn: vroeg, veel, vaak en vers.

Onderzoek VGO III vertraagd door gebrek aan patiënten

11 mrt 2021

Niet medio 2022, maar eind 2024 zal het onderzoeksprogramma Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) III zijn afgerond. Dat verwachten de ministers Schouten (LNV) en Van Ark (Medische Zorg en Sport). De vertraging komt door de coronacrisis, schrijven de ministers in een brief aan de Tweede Kamer.


Voederwaardering voor de geit

11 mrt 2021

De voederwaarde van mengvoergrondstoffen voor geiten is niet exact bekend. Tot nu. Diervoerproducent ForFarmers heeft de afbraaksnelheid van een aantal veelvuldig ingezette mengvoergrondstoffen bij geiten onderzocht. Hierdoor kan in geitenrantsoenen beter gestuurd worden op productie, voerefficiëntie en gezondheid.


Samenvatting ‘Versnellen verduurzaming van de melkgeitenhouderij’

8 mrt 2021

Het Platform Melkgeitenhouderij heeft in september 2019 het rapport Versnellen verduurzaming van de melkgeitenhouderij aangeboden aan de Minister van LNV. Het platform heeft nu een samenvatting gepubliceerd van projecten die zijn of worden opgestart. Dierwelzijn Onderzoek naar verbetering en aanpassing van de huidige dierwelzijns monitor in de Duurzame Geitenzuivel Keten (DGZK) Onderzoek om de huidige […]


Geitenmelkprijs en kosten gestegen in 2020

8 mrt 2021

De gevolgen van de coronacrisis zijn in de geitenhouderij minimaal gebleken. Dat meldt ABAB Accountants en Adviseurs. Het bedrijf heeft de opvallendste cijfers van afgelopen jaar op een rij gezet.


Warmtelamp ophangen kan eenvoudiger

5 mrt 2021

Vijf studenten van Aeres Hogeschool Dronten hebben een standaard voor warmtelampen ontwikkeld. Met deze standaard kan volgens de bedenkers makkelijker en veiliger een warmtelamp boven lammerenhokken gehangen worden.


Sectorplan nu concreet

3 mrt 2021

Het sectorplan ‘Versnellen verduurzaming van de melkgeitenhouderij’ dat in 2019 is opgesteld door het Platform Melkgeitenhouderij, is nu concreet gemaakt naar een plan met duidelijke doelen en acties: het implementatieplan.   Het implementatieplan bestaat uit een serie concrete projecten (10 verschillende onderwerpen hebben elk gemiddeld 3 deelprojecten), met concrete doelen, tijdpaden en budgetten. Dierwelzijn en […]


Het leed dat pensverzuring heet – Microflora in de war

26 feb 2021

Pensverzuring zien we de laatste jaren steeds vaker. De problemen variëren van diarree, geiten die niet goed opstarten tot aan sterfte. Door het beeld van vage klachten is de ziekte moeilijk te herkennen. Naast goede begeleiding van de dierenarts is het van belang om het proces van pensverzuring goed te begrijpen. In dit artikel een uitleg.