NIEUWS

Broei kost meermalen geld, want een geit houdt niet van een warme maaltijd

12 aug 2020

Elke veehouder overkomt het wel eens, broei in de gras- of maiskuil, of een warm rantsoen aan het voerhek. Dit geeft niet alleen een negatieve smaak en geur wat opname en melk kost, maar is ook verlies aan voederwaarde. Suikers hebben een hoge voederwaarde en als die verbruikt worden in een broeiproces, dan komt deze energie niet meer in de geit. In principe geldt, voer of energie wat niet verloren gaat, behoeft ook niet aangevuld of gecorrigeerd te worden.

‘Fokkerij brengt de sjeu eraan’

11 aug 2020

Om hoog in de fokwaardelijsten te komen, moet je als geitenhouder extra aandacht hebben voor de fokkerij. Vakblad Geitenhouderij sprak met geitenhouders Harm en Ankie van der Veen-Meijer uit Makkum over hun bedrijf, de ‘perfecte geit’ en over hun goede prestaties op de lijst die Elda samenstelt.


Studiedag lammeren voeren

11 aug 2020

Op donderdag 10 september 2020 organiseert vakblad Geitenhouderij een studiedag over individueel en beperkt melk voeren aan lammeren.


Vrijstelling Toggenburger bokken

10 aug 2020

Het bestuur van de Landelijke Fokgroep Toggenburger geiten verleent in 2020 dispensatie (vrijstelling) voor Toggenburger boklammeren die zijn geboren uit erkende bokmoeders en voor de voorlopig opgenomen eenjarige Toggenburger bokken.


Geitenmelkprijzen mei en juni 2020

30 jul 2020

De gewogen gemiddelde voorschotmelkprijs is in mei 2020 € 65,86 en in juni 2020 € 63,16 per 100 kg standaardmelk. Vergeleken met het gewogen gemiddelde in juni vorig jaar is er sprake van een stijging van € 4,96 per 100 kg. Ten opzichte van april 2020 is de gewogen melkprijs gedaald met € 5,04 per […]


Alleen tijdig beregenen is effectief

29 jul 2020

De zomer van 2018 was de droogste ooit gemeten in Nederland. Het voorjaar van 2020 toonde begin mei al her en der zo’n blauwbruine waas over het gras en de meteorologische zomer begon droger dan die in 2018. Gras beregenen lijkt steeds interessanter te worden. Maar hoe doe je dat het best?


CL op zorgboerderij

22 jul 2020

Op een zorgboerderij met melkvee, schapen, geiten en nog enkele andere diersoorten vertoonden vier geiten klinische verschijnselen van Caseous lymphadenitis (CL) die bij serologisch onderzoek werden bevestigd. Dat zegt de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD).


Zorgvuldig onthoornen kan problemen voorkomen

21 jul 2020

Bij het onthoornen van jonge geitjes kunnen meerdere problemen ontstaan, zoals neurologische klachten. Om die te voorkomen is het belangrijk om het onthoornen nauwkeurig uit te voeren. Dat meldt de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). In de afgelopen jaren zijn elk jaar geitenlammeren voor pathologisch onderzoek aangeboden bij de GD die na het onthoornen neurologische klachten […]