Disclaimer

De informatie op vakbladgeitenhouderij.nl wordt met de grootste zorg samengesteld met informatie van bronnen die betrouwbaar geacht worden. vakbladgeitenhouderij.nl kan desondanks niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de berichten en aanvaart geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct of indirect die ontstaan is door het gebruik van deze informatie. Geitenhouderij is niet verantwoordelijk voor informatie die door derden op de website geplaatst wordt.

De informatie op vakbladgeitenhouderij.nl is voor eigen gebruik te raadplegen, kopiëren van gegevens is niet toegestaan. Het is wel toegestaan om te linken naar informatie, artikelen, opinies en marktprijzen die op vakbladgeitenhouderij.nl staan. Er zullen juridische stappen ondernomen worden bij ongeoorloofd kopiëren.