Gezondheid | Management

Platform Melkgeitenhouderij in het leven geroepen

Op 2 januari 2017 is het Platform Melkgeitenhouderij opgericht door de Nederlandse Geitenzuivel Organisatie (NGZO) en LTO Nederland (LTO). Het Platform Melkgeitenhouderij is de ketenorganisatie van de geitenzuivelsector.

De oprichting van het Platform is een antwoord op het wegvallen van de specifieke taken die het Productschap Zuivel had. Het financiert sectorspecifieke projecten op het gebied van marktinformatie, voedselveiligheid, diergezondheid en duurzaamheid. Het Platform Melkgeitenhouderij geeft ook richting aan onderzoek dat van belang is voor de geitenzuivelketen. Voorbeelden zijn het paratuberculose project in de melkgeitenhouderij en het verbeteren van de afzet van geitenbokkenlamsvlees.

Met deze samenwerking zetten NGZO en LTO in op het in stand houden en verder door ontwikkelen van de mogelijkheden en kansen van de geitenzuivelketen. NGZO en LTO besluiten gezamenlijk over de thema’s die door het Platform Melkgeitenhouderij worden opgepakt.

Op de website www.platformmelkgeitenhouderij.nl is meer informatie te vinden.

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief