Gezondheid

Registratie antibioticagebruik vanaf 1 april

Op 1 april 2021 begint de wettelijke registratie van antibioticagebruik in de geitenhouderij. De antibioticadatabase daarvoor is klaar. Binnenkort worden geitenhouders hierover geïnformeerd door LNV en RVO. Dat meldt het Platform Melkgeitenhouderij.

Automatiseringsbedrijf Elda had al een antibioticadatabase voor de geitenhouderij en die is zo aangepast dat hij aan de eisen van het ministerie van LNV voldoet. Dan gaat het onder andere om het automatisch kunnen aanleveren van gegevens, voorkomen van fraude en de borging van de privacy waardoor de gegevens anoniem kunnen worden doorgestuurd naar de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa). De SDa gaat de gegevens analyseren en daar uitspraken over doen, zei voorzitter Jos Tolboom onlangs in vakblad Geitenhouderij.

“Op de langere termijn zal de SDa rapporteren over het antibioticagebruik in de melkgeitenhouderij”, aldus Tolboom. “Dat gebeurt misschien volgend jaar en anders in 2023. Als het antibioticagebruik te hoog is, zal er een plan van aanpak moeten komen om het te verlagen.”

Over de auteur: Henk ten Have
Henk ten Have groeide op op een akkerbouwbedrijf in Groningen, maar richtte zich tijdens zijn opleiding aan Van Hall Larenstein in Leeuwarden op de melkveehouderij....
Meer over:
Gezondheid
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief