Gezondheid | Lammeren

Geitenhouders werken steeds duurzamer

Geitenhouders hebben op bijna alle duurzaamheidsonderdelen die binnen de Duurzame GeitenZuivel Keten (DGZK) vastgesteld zijn, gemiddeld meer punten gehaald dan in voorgaande jaren. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van DGZK over 2021.

Het aantal geitenbedrijven dat deelneemt aan DGZK, het programma waarin melkgeitenhouders punten scoren voor bovenwettelijke inspanningen die bijdragen aan een duurzamere sector, nam in 2021 toe tot 348. Dat zijn er 24 meer dan een jaar eerder.
Er zijn 9 onderdelen waarop punten te behalen zijn: energiescan, sectortransparantie, levensduur van de dieren, antibiotica monitoring, welzijnsmonitor, zoönose en dierziektes, bokjes, kennisuitwisseling en sinds 2020 is het onderdeel overig toegevoegd. ‘Overig’ is een vrij in te vullen onderdeel door zuivelondernemingen. Hier wordt bijvoorbeeld de eigen teelt van eiwitrijke producten ingevuld, of het versterken van de biodiversiteit door bijvoorbeeld erfaanplant of weidevogelbeheer.

123 punten

Voor de meeste onderdelen zijn maximaal 25 punten te behalen, voor een enkele meer of minder waardoor het maximaal aantal te halen punten 245 is. Het gemiddeld aantal DGZK punten dat geitenhouders in 2021 scoorden, was 123. Dat lag 10 punten hoger dan in 2020.
Uit het onderdeel sectortransparantie blijkt dat steeds meer geitenhouders een bijdrage leveren aan het geven van een realistisch beeld van de sector aan consumenten en burgers. In 2021 was 72 procent van de bedrijven die deelnemen aan DGZK, actief qua boer-burger verbinding. In 2019 en 2020 bedroegen deze percentages 59 en 66.
De DierDagDosering (het aantal dagen per jaar waarop een dier op het bedrijf is behandeld met antibiotica) lag in 2020 op 1,70 en daalde in 2021 naar 1,02. Het gemiddelde in 2021 is over minder geitenhouders berekend vanwege de overgang naar een andere database.
Ook blijkt uit de gegevens dat het steeds meer geitenhouders lukt om een deel van of alle bokjes minmaal 21 dagen op het bedrijf van geboorte aan te houden. In 2019 bracht 42 procent van de geitenhouders die deelnemen aan DGZK een deel van de bokjes zelf groot. In 2021 was dat percentage gestegen tot 58.  Hier zitten in 2021 ook geitenhouders tussen die alle bokjes op hun bedrijf zelf aanhouden de eerste 21 dagen.

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief