Berichtenoverzicht

Derde spreker Biogeitdag bekend

Michaël de Wilde, directeur van Bionext, zal tijdens de Biogeitdag op 6 december vertellen over het actieplan biologisch. Hij is de derde spreker en daarmee is het programma voor de 17e Biogeitdag rond. De Wilde kent grotendeels de inhoud van het actieplan biologisch dat het ministerie van LNV binnenkort presenteert. De voorman van Bionext zal […]


Derde spreker Biogeitdag bekend

1 dec 2022

Michaël de Wilde, directeur van Bionext, zal tijdens de Biogeitdag op 6 december vertellen over het actieplan biologisch. Hij is de derde spreker en daarmee is het programma voor de 17e Biogeitdag rond. De Wilde kent grotendeels de inhoud van het actieplan biologisch dat het ministerie van LNV binnenkort presenteert. De voorman van Bionext zal […]

Real-time data uit pootbanden – Een grote stap voorwaarts

Realtime verkregen data met het pootbandensysteem, biedt enorme kansen voor de sector op het gebied van vruchtbaarheid, diergezondheid, welzijn en management. De grootste winst is dat het individuele dier zichtbaar wordt binnen het koppel, waardoor specifieke zorg tijdig geboden kan worden.


Real-time data uit pootbanden – Een grote stap voorwaarts

1 dec 2022

Realtime verkregen data met het pootbandensysteem, biedt enorme kansen voor de sector op het gebied van vruchtbaarheid, diergezondheid, welzijn en management. De grootste winst is dat het individuele dier zichtbaar wordt binnen het koppel, waardoor specifieke zorg tijdig geboden kan worden.

Financiële steun om geiten te weren uit Enkhuizen

De crowdfunding, bedoeld om de advocaatkosten te dekken in de strijd tegen de komst van een geitenhouderij aan de rand van Enkhuizen, heeft tot nu toe 4.750 euro opgeleverd. Dat schrijft het Noordhollands Dagblad. De SP in Enkhuizen is de crowdfunding gestart om de advocaat, die zich al geruime tijd met deze kwestie bezighoudt, aan […]


Financiële steun om geiten te weren uit Enkhuizen

30 nov 2022

De crowdfunding, bedoeld om de advocaatkosten te dekken in de strijd tegen de komst van een geitenhouderij aan de rand van Enkhuizen, heeft tot nu toe 4.750 euro opgeleverd. Dat schrijft het Noordhollands Dagblad. De SP in Enkhuizen is de crowdfunding gestart om de advocaat, die zich al geruime tijd met deze kwestie bezighoudt, aan […]

Onderzoek naar leervermogen en emotie dieren

“We weten bizar weinig van het gedrag en de intelligentie van boerderijdieren”, zegt universitair docent en onderzoeker bij Diergeneeskunde Rebecca Nordquist in een interview in Vetscience, het magazine van de faculteit Diergeneeskunde. Nordquist onderzoekt het leervermogen en de emotie van boerderijdieren. Het doel is om daarmee het welzijn van boerderijdieren te verbeteren. Nordquist: “De omstandigheden […]


Onderzoek naar leervermogen en emotie dieren

29 nov 2022

“We weten bizar weinig van het gedrag en de intelligentie van boerderijdieren”, zegt universitair docent en onderzoeker bij Diergeneeskunde Rebecca Nordquist in een interview in Vetscience, het magazine van de faculteit Diergeneeskunde. Nordquist onderzoekt het leervermogen en de emotie van boerderijdieren. Het doel is om daarmee het welzijn van boerderijdieren te verbeteren. Nordquist: “De omstandigheden […]

Onderzoek naar effect van circulair voer op geiten

Wageningen Livestock Research onderzoekt de effecten van circulaire voedergrondstoffen op het welzijn en de gezondheid van geiten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in de ‘proeftuin’ van de Regio Foodvalley. Dat zijn praktijkbedrijven die willen innoveren en bereid zijn om testen uit te voeren op hun bedrijf.


Onderzoek naar effect van circulair voer op geiten

28 nov 2022

Wageningen Livestock Research onderzoekt de effecten van circulaire voedergrondstoffen op het welzijn en de gezondheid van geiten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in de ‘proeftuin’ van de Regio Foodvalley. Dat zijn praktijkbedrijven die willen innoveren en bereid zijn om testen uit te voeren op hun bedrijf.

Maatlaat Duurzame Veehouderij ongewijzigd in 2023

De Maatlaat Duurzame Veehouderij is met een jaar ongewijzigd verlengd. Dat heeft het College van Deskundigen Dierlijk besloten. De maatlaat is een certificatiesysteem voor integraal duurzamere veestallen.


Maatlaat Duurzame Veehouderij ongewijzigd in 2023

28 nov 2022

De Maatlaat Duurzame Veehouderij is met een jaar ongewijzigd verlengd. Dat heeft het College van Deskundigen Dierlijk besloten. De maatlaat is een certificatiesysteem voor integraal duurzamere veestallen.

Geitenmelkprijzen september en oktober 2022

De gewogen gemiddelde voorschotmelkprijs is in september 2022 € 70,27 en in oktober 2022 € 74,89 per 100 kg standaardmelk (excl. btw). Vergeleken met het gewogen gemiddelde in oktober vorig jaar (berekend bij de waardes van het standaardbedrijf 2022) is er sprake van een stijging van € 6,26 per 100 kg. Ten opzichte van de […]


Geitenmelkprijzen september en oktober 2022

24 nov 2022

De gewogen gemiddelde voorschotmelkprijs is in september 2022 € 70,27 en in oktober 2022 € 74,89 per 100 kg standaardmelk (excl. btw). Vergeleken met het gewogen gemiddelde in oktober vorig jaar (berekend bij de waardes van het standaardbedrijf 2022) is er sprake van een stijging van € 6,26 per 100 kg. Ten opzichte van de […]