Algemeen

Mest- en afvoerregels aangepast

Door de op 16 december ingevoerde regeling dat alle drachtige dieren op alle besmette bedrijven worden geruimd, zijn ook de al bekende maatregelen voor mest, composteren en afvoer veranderd. Hieronder staan ze toegelicht.   

Mest
Van besmetting verdachte en besmette bedrijven mochten tot dit moment de stal niet afmesten vanaf de lammerperiode in de stal tot en met 30 dagen daarna. Omdat op besmette bedrijven alle drachtige dieren worden geruimd, is er geen lammerperiode meer op deze bedrijven. Daarom geldt voor de besmette bedrijven dat het verboden is mest uit een stal te verwijderen vanaf het moment dat het laatste dier is geruimd tot en met 30 dagen na afloop daarvan.
Andere dan besmette bedrijven mogen het hele jaar uitmesten.
Composteren
Het composteringsvoorschrift geldt wel voor alle bedrijven in Nederland met meet dan 50 geiten of schapen. Alle bedrijven dienen de mest na het uitmesten eerst 90 dagen afgedekt op te slaan op de locatie waar de mest is ontstaan. De veehouders zijn verplicht een administratie bij te houden van de datum dat de mest uit de stal wordt verwijderd, de begin- en einddatum van de compostering op de locatie en de datum van uitrijden van de mest op het eigen bedrijf.
Overigens wordt er momenteel onderzoek gedaan naar de mogelijkheid de mest industrieel te composteren. Indien dit onderzoek met een positief resultaat wordt afgerond, zou de mest mogelijk niet langer 90 dagen op het bedrijf opgeslagen hoeven te worden, maar zou de mest ook
industrieel gecomposteerd kunnen worden.
Afvoer
Besmette en verdachte bedrijven mochten tot op heden nog schapen en geiten rechtstreeks afvoeren naar een slachthuis. Vanaf 16 december geldt dat deze bedrijven alleen nog schapen en geiten rechtstreeks mogen afvoeren naar een slachthuis voor zover deze dieren niet drachtig zijn.
Ook mogen besmette en van besmetting verdachte bedrijven geen lammeren meer afvoeren naar opfokbedrijven. Voorheen was dit mogelijk naar bedrijven waar de lammeren zouden worden opgefokt ten behoeve van de melkproductie als er op dat bedrijf geen dieren liepen die afkomstig waren van nog weer andere bedrijven. Nu mogen lammeren dus niet meer afgevoerd worden naar dit soort bedrijven, wel nog naar afmestbedrijven en het slachthuis.

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Meer over:
Algemeen
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief