Gezondheid

LTO: 'Stel overheid aansprakelijk voor totale gevolgschade'

Geitenhouders van wie de dieren vanwege Q-koorts worden of zijn geruimd, krijgen het advies om de staat aansprakelijk te stellen voor de gevolgschade. Zij kunnen dat doen door een standaardformulier dat is opgesteld door LTO, naar het ministerie van LNV te sturen.
Doel van de aansprakelijkheidsstelling is verjaring te voorkomen en er voor te zorgen dat de gedupeerde veehouders een juridische positie hebben in het geval van eventuele civiele procedures. De juridische actie richt zich op de totale gevolgschade, die voortvloeit uit de getroffen maatregelen.
In tegenstelling tot het juridisch aanvechten van de eerder genomen overheidsmaatregelen en taxaties achten juristen deze weg wel kansrijk. Deze aansprakelijkheidsstelling staat derhalve los van de directe schadevergoeding, die de overheid geeft voor de dieren die op de bedrijven worden gedood en afgevoerd.
De LTO-organisaties constateren dat na de afvoer van gedode drachtige geiten de betrokken veehouders geen enkel perspectief voor de toekomst wordt geboden. Ook in het Kamerdebat van gistermiddag lieten de bewindvoerders  de Tweede Kamer andermaal weten dat de gevolgschade volledig voor rekening is van de individuele geitenhouder. De ministers Klink (VWS) en Verburg (LNV) is nadrukkelijk verzocht om zicht te geven op nieuw toekomstperspectief van de getroffen bedrijven.
Zoals het er nu uitziet, rest de geitenhouders niets anders dan de achtergebleven geiten nog te blijven melken en vervolgens het bedrijf te beëindigen. De enige toezegging in het debat is dat op zijn vroegst begin maart voorstellen volgen voor het verlichten van de huidige maatregelen en het weer op peil brengen van de veestapel van getroffen bedrijven.

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Meer over:
Gezondheid
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief