Algemeen | Melkprijs

Melkprijs dalende door lagere gehaltes, maar 20 procent hoger dan vorig jaar

De gemiddelde voorschotmelkprijs is in april 2012 € 46,67 per 100 kg standaardmelk. Vergeleken met dezelfde maand vorig jaar een toename van € 7,80 per 100 kg ofwel 20,1%. Ten opzichte van de vorige publicatie (februari) is de gemiddelde melkprijs wel gedaald, maar dat komt door de lagere standaardgehalten en doordat in april geen seizoenstoeslagen worden uitgekeerd. De helft van de melkverwerkers heeft in de afgelopen 2 maanden de vet- en/of eiwitprijzen verhoogd, terwijl van de overige ondernemingen deze prijzen ongewijzigd zijn gebleven
Amalthea heeft in maart en april de vet- en eiwitprijzen verhoogd met omgerekend in totaal € 2,57 per 100 kg standaardmelk. Eind mei hebben de melkgeitenhouders in aanvulling op de eerdere voorschotnabetaling van € 1,26 een extra nabetaling over 2011 ontvangen van € 1.38, zodat de totale berekende nabetaling over 2011 uitkomt op € 2,64 per 100 kg.
De vet- en eiwitprijzen van BGNN zijn niet gewijzigd. De melkgeitenhouders van BGNN hebben met het melkgeld van april een nabetaling over 2011 ontvangen van € 0,55 (inclusief BTW) per 100 kg melk.
CBM heeft de vet- en eiwitprijzen vanaf april verhoogd met omgerekend € 1,95 per 100 kg standaardmelk en daarnaast is met de melkgeldafrekening van maart een kwaliteitstoeslag uitgekeerd van € 0,0949 (incl. BTW) per 100 kg.
Bettinehoeve heeft vanaf april de vet- en eiwitprijzen verhoogd met omgerekend € 1,60 per 100 kg standaardmelk. Over 2011 heeft Bettinehoeve achteraf de melkprijzen verhoogd. Deze prijscorrectie – uitbetaald met de melkgeldafrekening van maart – van € 0,89 per 100 kg is verwerkt als nabetaling. Reeds eerder hadden de melkgeitenhouders een kwaliteitstoeslag van € 0,09 over 2011 ontvangen, zodat de totale nabetaling uitkomt op € 0,98 per 100 kg standaardmelk.
Naast de maandelijkse boterzuurtoeslag van € 0,40 per 100 kg is in de berekende melkprijs van HGM voor de maand maart ook een kwaliteitstoeslag van € 0,20 verwerkt. HGM leveranciers ontvangen vanaf 2012 per kwartaal een toeslag van € 0,20 per 100 kg voor melk met 0 kortingspunten. HGM heeft met de melkgeldafrekening van maart een nabetaling over 2011 uitgekeerd van € 0,91 per 100 kg en in mei is de planningsbonus 2011 uitgekeerd. Ervan uitgaande, dat van het overgrote deel (> 2/3) van de melkgeitenhouders de werkelijke leverantie ligt tussen de 90 en 110% van de productieopgave is in de berekende melkprijs voor het standaardbedrijf een planningsbonus van € 0,60 per 100 kg verwerkt in de nabetaling.
HGM heeft net als Henri Willig en Milkconnect in maart en april de vet- en eiwitprijzen niet gewijzigd.
De Jong Cheese heeft de vet- en eiwitprijzen in maart en april verhoogd met omgerekend in totaal € 3,12 per 100 kg standaardmelk.

Melkprijzen    
  1mrt t/m 30apr 2012 Voorlopige melkprijs 2011*
Amalthea 44,67 41,97
BGNN 48,27 43,51
CBM 49,70 41,92
Bettinehoeve 46,54 40,79
HGM 46,93 41,89
Henri Willig 48,58 41,65
De Jong Cheese 47,95 41,40
Milkconnect 48,37 40,55
Gemiddeld (rekenkundig) 47,63 41,71
* Incl. nabetalingen t/m mei 2012  
Bron: Productschap Zuivel  
Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief