Management

Nieuwe excretienormen geiten

Het ministerie van Economische Zaken heeft de excretieforfaits voor geiten aangepast. Ook is er een eigen norm voor biologisch gehouden geiten bijgekomen. De wijzigingen gaan op 1 januari 2017 in.

De excretienorm per melkgeit per jaar (alle vrouwelijke geiten die ten minste eenmaal hebben gelammerd, inclusief pasgeboren lammeren en geslachtsrijpe bokken) is vanaf 2017 4,7 kg fosfaat. Dit was 3,8 kg.

Voor biologisch gehouden melkgeiten is de fosfaat excretienorm 4,1. Met deze lagere excretie voor biologische melkgeiten heeft het ministerie gehoor gegeven aan de vraag van de vereniging van biologische melkgeitenhouders de Groene Geit om ook forfaits voor fosfaatexcretie door biologisch gehouden melkgeiten te introduceren, en rekening gehouden met de gemiddeld lagere fosfaatexcretie door deze dieren.

De stikstofexcretienorm ligt vanaf 2017 op 10,2 kg. Dit was voorheen 6,1. Voor de excretienorm stikstof is (nog) geen aparte norm voor biologisch gehouden melkgeiten.
Bekijk de complete tabel met diergebonden forfaitaire gehalten voor 2017.

Aangepaste omschrijvingen

Naast de aangepaste forfaitaire gehalten, verandert de omschrijvingen van de diercategorieën voor geiten. Categorienummer 601 waren voorheen vleesgeiten, en die wordt nu omschreven als ‘opfokgeiten en vleesgeiten tot ca. 4 maanden’. Categorienummer 602 waren voorheen overige geiten en die wordt nu omschreven als ‘opfokgeiten van ca. 4 maanden en ouder’. Tegelijkertijd met deze aanpassing is ook de leeftijd waarop een lam naar de volgende diercategorie gaat opgeschroefd van 3 naar 4 maanden. Volgens het ministerie sluit dat beter aan op de best beschikbare inzichten over de excretie van deze dieren en de veehouderij in de praktijk.

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Meer over:
Management
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief