Gezondheid | Management

In september Plan van aanpak rondom welzijn bokjes

Vertegenwoordigers uit de melkgeitensector willen in september een plan van aanpak klaar hebben om het welzijn te verbeteren van lammeren die niet worden ingezet ter vervanging van de melkveestapel (veelal bokjes). Platform Melkgeitenhouderij verwacht dat het oplossen van de bokkenproblematiek gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering op de geitenhouderijen. Dat staat te lezen in hun nieuwsbrief.

Staatssecretaris Van Dam riep onlangs naar aanleiding van de film van Eyes on Animals over een bokkenmesterij, de sector bijeen. Op het ministerie van EZ kwamen melkgeitenhouders, bokkenmesters, zuivelorganisaties en handelaren bij elkaar. Hierbij waren ook dierenartsen aanwezig. De partijen spraken uit dat zij een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor de lammeren die niet ingezet worden ter vervanging van de melkveestapel. In het gesprek zijn de mogelijke oorzaken van de hoge sterftecijfers en tevens een aantal oplossingsrichtingen besproken, waaronder duurmelken en afmesten bij de melkgeitenhouder op het eigen bedrijf.

Plan van aanpak
De staatssecretaris heeft 6 juli 2017 een verzamelbrief over dierenwelzijnsthema’s naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief geeft staatssecretaris Van Dam o.a. aan dat in het geval van lammeren die niet worden ingezet ter vervanging van de melkveestapel (veelal bokjes) de melkgeitenhouders, bokkenmesters en de andere partijen in de geitenzuivel- en vleesveeketen hun verantwoordelijkheid moeten nemen en gezamenlijk tot een oplossing moeten komen om het welzijn van deze dieren te verbeteren. Het ministerie van EZ heeft met de sector afgesproken dat er in september (2017) een plan van aanpak is dat wordt besproken en daarna naar de Kamer gestuurd.

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief