Gezondheid | Management

DGF-heffing waarschijnlijk hoger

De diergezondheidsheffing voor geiten (en schapen) zal in 2018 waarschijnlijk omhoog gaan. Dat is althans het voorstel van het ministerie van Economische Zaken.

Het tarief voor de diergezondheidsheffing voor het houden van geiten (of schapen) zal waarschijnlijk € 1,23 per geit worden. In 2016 bedroeg deze heffing € 0,91. De definitieve heffing over 2017 is nog niet vastgesteld.
Volgens het ontwerpbesluit Diergezondheidsheffing is de verhoging nodig omdat er in 2015-2017 uitgaven zijn gedaan die niet eerder in de tarieven verwerkt waren, en door de opbouw van een crisisreserve.

Deze heffing geldt voor professionele en hobby geitenhouders met meer dan 25 dieren. De opbrengst van deze heffingen komt in het Diergezondheidsfonds, ter preventie en bestrijding van dierziekten.

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief