Melkprijs

Geitenmelkprijzen maart en april 2018

laatste versie 29-05-2018

De gemiddelde voorschotmelkprijs is in maart 2018 € 60,45 en in april 2018 € 58,03 per 100 kg standaardmelk. Vergeleken met april vorig jaar is er sprake van een daling van
€ 5,90 per 100 kg melk.
Sinds februari is de gemiddelde melkprijs gedaald met € 4,78 per 100 kg. Deze daling wordt veroorzaakt door een enkele prijsdaling die de zuivelondernemingen hebben doorgevoerd, maar met name door lagere vet- en eiwitgehalten van de standaardmelk.

Bettinehoeve, HGM, DeJong Cheese en BGNN lieten de vet- en eiwitprijzen in maart en april ongemoeid. CBM liet ze stijgen, Amalthea deed dat heel licht. Henri Willig liet de prijzen in maart dalen en deed ze weer stijgen in april. Milkconnect pastte de vet- en eiwitprijzen naar beneden toe bij.

Amalthea en BGNN betalen beiden vanaf maart geen seizoenstoeslag meer.
CBM biedt in maart een kwaliteitstoeslag van € 0,1426 per 100 kg melk.
HGM betaalde in maart weer de kwartaaltoeslag van € 0,20 per 100 kg melk uit.

Nabetalingen
Met het melkgeld van maart keerde Amalthea een nabetaling uit en BGNN deed in april een slotnabetaling. Daarmee hebben de 8 zuivelondernemingen tot nu toe een gemiddelde nabetaling gedaan van € 0,39 per 100 kg standaardmelk. De gemiddelde melkprijs over 2017 (inclusief nabetalingen tot en met april 2018) komt daarmee op € 62,07.

Basisprijs
De basisprijs is de prijs bij een vast vet- en eiwitpercentage van 7,50%. In maart 2018 is de basisprijs € 56,99 en in april 2018 komt de basisprijs uit op € 57,29.

Basisprijs (gemiddelde melkprijs bij 7,5% vet en eiwit), in euro’s per 100 kg standaardmelk.

Deze prijsvergelijking is mogelijk gemaakt door LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij.

Copyright en aansprakelijkheid
In opdracht van LTO vakgroep Melkgeitenhouderij wordt deze geitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia Wageningen bv, vakblad Geitenhouderij. De basis voor de vergelijking vormen de melkgeldafrekeningen en eventuele aanvullende informatie die beschikbaar worden gesteld door geitenhouders. Overname van gegevens uit deze vergelijking is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van AgriMedia Wageningen met bronvermelding LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij.
Aan deze geitenmelkprijsvergelijking kunnen geen rechten worden ontleend. Deze vergelijking wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar de opdrachtgever en samensteller zijn niet aansprakelijk voor onjuistheid of onvolledigheid en aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de gepubliceerde gegevens.
Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Meer over:
Melkprijs
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief