Lammeren | Management

Leeftijd geitlammeren bij totale ammoniakemissie verhoogd

Er wordt door staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat een wijziging van de Regeling Ammoniak en Veehouderij voorbereid. Aanleiding voor de wijziging komt voort uit een verzoek vanuit de geitenhouderij. Een van de wijzigingen is het verhogen van de leeftijd van geitlammeren tot waarop zij niet meetellen bij de totale ammoniakemissie.

Daarnaast wordt voor 4 huisvestingssystemen de voorlopige emissiefactor geschrapt, 2 stalbeschrijvingen zijn op verzoek van de fabrikant aangepast. Voor de beoogde wijzigingen is een internetconsultatie gestart die loopt tot en met 5 september.

Door voor 4 stalsystemen de voorlopige emissiefactor op te heffen wordt de maximale termijn dat een voorlopige emissiefactor mag gelden gehandhaafd en wordt voorkomen dat stalsystemen worden toegepast waarvan onduidelijk is wat het milieueffect van deze systemen is, stelt Van Veldhoven in de toelichting. Het gaat om 3 emissiearme huisvestingssystemen voor melkvee en 1 systeem voor vleeskalveren.

Daarnaast wordt met de wijziging van 2 stalbeschrijvingen de werkelijke situatie beter benaderd. Ook wordt met het verhogen van de leeftijd waarop geitenlammeren meetellen voor de totale ammoniakemissie een bijdrage geleverd aan het verbeteren van het welzijn van deze dieren. De dieren kunnen nu wat langer op de locatie van geboorte blijven en hebben dan minder stress en kans op ziekte in de eerste levensweken.

Veehouders die de stalsystemen hebben toegepast waarvan de voorlopige emissiefactor wordt ingetrokken kunnen deze blijven toepassen. In nieuwe situaties kunnen deze systemen echter niet meer worden toegepast. De wijziging van de leeftijd van de geitenlammeren heeft mogelijk een negatief effect op bedrijven die nu geitenbokjes houden vanaf dat ze 10 dagen oud zijn. Veehouders zullen sneller geneigd zijn geitenbokjes de eerste 30 dagen binnen de eigen veehouderij te houden wanneer de ammoniakemissie niet meetelt bij de totale emissie vanuit de veehouderij. (AgriHolland / Infrastructuur en Waterstaat)

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief