Management

Voorstel: excretieforfaits melkgeiten hoger

Het ministerie van LNV wil de excretieforfaits wijzigen. Voor melkgeiten is het voorstel om de stikstofexcretie te verhogen van 10,2 naar 10,5 kg per dier per jaar en de fosfaatexcretie van 4,3 naar 5,2 kg per dier per jaar. Voor biologische geiten daalt de stikstofnorm naar 9,9 en zou de fosfaatnorm stijgen van 4,1 naar ook 5,2 kg per dier per jaar. De excretieforfaits voor opfokgeiten zullen lager worden.

Tot 14 augustus loopt er een internetconsultatie over dit voorstel van het ministerie. De LTO Vakgroep Melkgeitenhouderij pleit ervoor om de fosfaatnorm ongewijzigd te laten (4,3 kilogram) en de stikstofnorm te baseren op de gemeten N/P2O5-verhouding in de mest (8,0 kilogram). Verder geeft de vakgroep aan ervoor te pleiten om de excretie in tonnen mest ongewijzigd te laten: 0,76 ton in 7 maanden in plaats van 0,9 ton die het ministerie nu voorstelt.

LTO Nederland heeft bezwaren op het voorstel tot wijziging. Zij vindt het lastig om een goede discussie te voeren over de uitkomsten omdat niet duidelijk is welke uitgangspunten het ministerie heeft gebruikt voor de totstandkoming van de forfaits.

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Meer over:
Management
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief