Algemeen

Veel ideeën voor emissiereducerende stalsystemen

In de geitensector leven veel ideeën voor stalsystemen die emissies van met name ammoniak en/of methaan en/of fijnstof kunnen reduceren.

De regelgeving stelt dat de geitenhouderij in 2023 moet voldoen aan de eis van 70 procent ammoniakreductie. Maar ook emissies van methaan, fijnstof en bijvoorbeeld geur en lachgas zullen naar verwachting steeds meer gemonitord dan wel aan banden gelegd worden. Het maakt dat de sector nadenkt over maatregelen en test aan stalsystemen die emissies kunnen verminderen. Over de hoogte van de uitstoot van deze stoffen door geiten, de zogenaamde nulwaardes, is nog weinig bekend.

High Welfare Floor

Agrifirm en ID Agro meten bij geitenhouder Van Heesch in het Brabantse Olland de ammoniakreductie van de High Welfare Floor ten opzichte van een traditionele potstal. De High Welfare Floor bestaat uit een vloeistof doorlatende rubberen mat met daarbovenop een doek. Doordat urine en mest worden gescheiden, zou er minder ammoniak ontstaan. Volgens Elroy Vlemminx van Agrifirm Exlan zijn de metingen tot nu toe veelbelovend. Er zullen nog meer tests gedaan worden.

Toekomstbestendige stallen

Binnen het project Toekomstbestendige stallen werken geitenhouders en ontwikkelaars samen aan verschillende stalsystemen. Zo wordt nagedacht en in enkele gevallen ook al gemeten aan het beluchten van de pot, koelen van de pot, versneld afvoeren van urine op een open betonnen vloer, een vloersysteem met een geperforeerde rubberen laag die urine doorlaat, toevoegen van zeolieten of bacteriën aan de pot, en bijvoorbeeld stalluchtzuivering.

Subsidie

Een dezer dagen opent het ministerie van LNV een subsidieregeling die kan bijdragen aan de investeringen in brongerichte emissiereducerende stalsystemen en managementmaatregelen.

 

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Meer over:
Algemeen
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief