Algemeen | Premium

Subsidieregeling innovatieve stallen vanaf 25 mei opengesteld

De eerste subsidieronde voor brongerichte verduurzaming van stal- en managementmaatregelen (Sbv) zal op 25 mei worden opengesteld en loopt tot 15 juli. Ook voor geitenstallen kunnen dan aanvragen worden ingediend. Met deze subsidie wil LNV de ontwikkeling en ingebruikname van integrale en brongerichte emissiereducerende maatregelen in zowel bestaande als nieuwe stallen, stimuleren.

De innovatie en verduurzaming die LNV op het oog heeft is veehouderijbreed, en is bedoeld om de leefomgeving substantieel te verbeteren en de milieubelasting omlaag te brengen. Susanne Sütterlin is programmamanager bij het ministerie van LNV en licht toe: “Toverwoorden bij deze subsidiemodules  zijn brongericht en integraal.” Dat houdt in dat LNV dus op zoek is naar systemen en maatregelen die emissies voorkomen in de stal, zo de stallucht beter maken voor mens en dier en die meerdere emissiegroepen – denk voor geiten met name aan methaan, ammoniak, geur en fijnstof – aanpakken.

Bewezen technieken

Om in aanmerking te komen voor subsidiegeld uit de innovatiemodule heb je naar idee van LNV minimaal drie partijen nodig; een innovator, een veehouder en een instituut dat metingen uitvoert. “Alleen bewezen technieken kunnen met behulp van de investeringsmodule worden ‘uitgerold’ bij ‘first movers’ door hen een subsidie te verstrekken, dus er zijn officiële gegevens nodig om de techniek als bewezen aan te merken”, aldus  Sütterlin.
De subsidieregeling innovatiemodule kent drie fases: er is geld voor onderzoek- en ontwikkeling, voor de emissiemetingen en voor de resterende levensduur (afschrijven). De fases kennen elk een ander subsidiepercentage en subsidieplafond.

Voorwaarden

De voorwaarden waaraan een subsidieaanvraag moet voldoen, zijn dat het systeem/de maatregel:
– emissies aanpakt bij de bron, dus voordat ze ontstaan en zich in de stal manifesteren
– integraal werkt, dus zoveel mogelijk emissiegroepen aanpakt
– het stalklimaat verbetert
– niet eerder is uitgevoerd
– meetbaar is.
“Je kunt meerdere technieken combineren in je aanvraag”, aldus Sütterlin. RVO.nl maakt een format zodat je als indiener weet wat er allemaal nodig is voor een aanvraag. Dit format staat vanaf vandaag op de RVO website.
De minimale brongerichte reductie die de systemen/maatregelen voor geitenstallen zouden moeten halen zijn 25 procent voor zowel geur als ammoniak en 50 procent voor methaan (uit mest). Voor fijnstof is bij geiten nog geen reductiepercentage vastgelegd, daarvoor is LNV in afwachting van (deel)resultaten uit het VGO3 onderzoek, die zij eind dit jaar verwacht. “Het zijn ambitieuze percentages, maar dat bereidt de sector vast goed voor op de toekomst”, vindt Sütterlin.

RVO.nl doet beoordeling

RVO beoordeelt de binnenkomende subsidieaanvragen en hoopt binnen 12 weken na sluiting van de openstelling, bericht te sturen over de beschikking. RVO hanteert rangschikkingscriteria. Het ingestuurde plan wordt beoordeeld op het percentage emissievermindering en de integraliteit en onderbouwing hiervan, de economische kansen die het heeft, het dierenwelzijn (dat mag niet achteruit gaan, heeft het plan bijvoorbeeld een positief effect op het stalklimaat) en de brandveiligheid mag niet in het geding komen, en ook de innovativiteit wordt bekeken (gaat het bijvoorbeeld om een internationale vernieuwing). Kort gezegd: als je plan meer emissiegroepen omvat en je een hogere reductie haalt, kom je hoger in de ranking. Toch zegt Sütterlin ook: “Als jouw idee het stalklimaat enorm verbetert terwijl niet helemaal voorkomen wordt dat er emissie ontstaat, wordt dat idee ook bekeken.”

Budget

De regeling zal tweemaal per jaar opengesteld worden gedurende 8 weken (voorlopig tot en met 2024). Voor deze eerste openstelling van de subsidiemodule staat vast dat er voor de geitensector 2 miljoen euro beschikbaar is uit het Hoofdlijnenakkoord. Daaruit is dan nog een half miljoen euro over die loopt tot 2021. Dat is wat tot nu toe toegezegd is. Sütterlin: “Wees niet bang dat je idee ondergesneeuwd raakt. Als het een goed plan is, komt het bij RVO bovendrijven en gaat LNV er alles aan doen om te helpen. Zodra LNV ziet dat het regent van echt goede ideeën, gaat ze haar best doen om meer geld te regelen.” Haar collega Martin van Rietschoten vult aan: “Ik verwacht in de geitenhouderij niet dat het geld direct opgesoupeerd is.”
Er komt een RVO-webpagina waarop korte samenvattingen van de gesubsidieerde ideeën komen te staan.

Investeringsmodule

Onder de Sbv hoort naast de innovatiemodule ook een investeringsmodule. De subsidie die je kunt krijgen in deze module is bedoeld om bewezen en beproefde technieken verder uit te rollen. In juni wordt deze voor het eerst opengesteld, maar dat is dan alleen nog voor pluimvee. Voor andere sectoren wordt deze module later opengesteld.

Je hebt zojuist een Premium-artikel gelezen.
Het aantal premium-artikelen dat je kunt lezen is beperkt. Wil je meer Premium lezen? Maak dan een gratis profiel aan.
Dit Premium-artikel krijg je cadeau. Onbeperkt lezen? Nu proberen
Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Meer over:
Algemeen
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief