Algemeen

Zoektocht naar toekomstbestendige stallen

Er is een zoektocht gaande naar ‘integrale en toekomstbestendige stallen’. Voor de geitensector wordt dat een flinke expeditie. Maar daar wordt aan gewerkt.

Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, voor een beter dierenwelzijn of stalklimaat, om een brandveilige stal te hebben, energie op te wekken en de natuur te beschermen; er zijn legio redenen waarom het ministerie van LNV, provincies en organisaties aansturen op de ontwikkeling van technologieën voor de veehouderij. De belangrijkste vinden zij wellicht de emissies verminderen, maar liefst zien zij dat al die redenen met zo’n technologie worden ingewilligd: integraal. Voor geitenstallen zijn (naast een luchtwasser) nog geen systemen goedgekeurd. Maar de sector komt zelf met meerdere ideeën en initiatieven.

Verzamelpunt

Provincie Brabant heeft een taskforce Toekomstbestendige stallen ingesteld waarin FME (ondernemersorganisatie voor de technologische industrie), ondernemingsorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland en ZLTO zitting hebben. Deze taskforce heeft als doel om te zorgen voor meer goedgekeurde stalsystemen waarmee boeren hun stallen kunnen verbeteren. De taskforce heeft verschillende losse initiatieven, de geitenhouders en ontwikkelaars bij elkaar gebracht. Inge Meijers, adviseur team omgeving bij ZLTO en betrokken bij de taskforce: “We willen een verzamelpunt van kennis zijn, zodat we binnen de sector weten welke ontwikkelingen er lopen, maar vooral ook leren van elkaars ervaringen en voorkomen dat onderzoeken dubbel gedaan moeten worden.” De taskforce is ondertussen opgeschaald van Brabant naar Nederland.

Om ervoor te zorgen dat de initiatieven onderzocht kunnen worden, is de taskforce een samenwerking aangegaan met Wil van Hoof van communicatiebureau Keigroen, De Groene Munt en Monteny Milieu Advies. Er zijn gesprekken geweest met het ministerie van LNV om geiten toe te voegen aan de subsidieregeling brongerichte verduurzaming (Sbv), zodat de hoognodige financiering voor de onderzoeken beschikbaar komt. Meijers: “De Sbv zou 1 april opengesteld worden, maar is momenteel nog niet gepubliceerd in de Staatscourant. Op dit moment is de taskforce met de genoemde samenwerkingspartners bezig om te kijken of en hoe elk initiatief aan de subsidievoorwaarden voldoet. Het is nu nog te vroeg om verder- over de initiatieven uit te wijden.”

Wachten

De sector staat te popelen om aan de slag te gaan, merkt Meijers. “We hopen de energie vast te kunnen houden. Onderzoek moet gedegen plaatsvinden en duurt meerdere jaren. Op dit moment is het wachten op de openstelling van de Sbv-regeling zodat de projectvoorstellen ingediend kunnen worden ter beoordeling.” De openstelling van Sbv zal twee keer per jaar plaatsvinden, zodat ook op latere momenten initiatieven toegevoegd kunnen worden.

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
Algemeen
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief