Lammeren | Management

‘Biologische lammeren minimaal 21 dagen bij slacht’

De biologische geitensector wil zich distantiëren van de bokjesdiscussie die afgelopen weken oplaaide, en met name van de uitspraken dat bokjes op een leeftijd van zo’n 8 dagen naar de slacht gaan. “Dit gebeurt binnen de biologische sector niet”, schrijven branchevereniging De Groene Geit en coöperatie Bio Goat Meat in een reactie.

Landelijke media besteedden aandacht aan het feit dat de afzet van bokjesvlees naar het buitenland stagneert door corona, geitenhouders geen (vergunnings)ruimte hebben om de bokjes lang op hun bedrijf te houden, en dat daardoor een groot deel van de bokjes op een leeftijd van rond de 8 dagen naar de slacht zou gaan.
De Groene Geit en Bio Goat Meat verwijzen naar het Plan van Aanpak Bokjes dat in 2016 door de leden van de Groene Geit unaniem werd goedgekeurd. In dat Plan staat de afspraak dat geitenbokjes die rechtstreeks van het biologische bedrijf worden afgevoerd voor een slachterij- of exportbestemming, minimaal 21 dagen oud zijn. Sinds 2018 is dit geborgd in KwaliGeit.
In datzelfde programma wordt geborgd dat biologische geitenhouders hun bokjes biologisch afmesten. Het percentage bokjes dat zij op die wijze grootbrengen, groeit elk jaar en zal in 2022 100 procent worden.

Enkel voor humane consumptie

Daarnaast heeft Bio Goat Meat, opgericht in 2018, gezorgd voor grote stappen in de verzorging en afzet van bokjes. De coöperatie, waar 80 procent van de biologische geitenhouders lid van is, werkt aan het bekend maken en vermarkten van geitenvlees. Het vlees dat via Bio Goat Meat wordt verkocht, wordt enkel voor humane consumptie verkocht. Het blijkt verder dat het merendeel van de leden van Bio Goat Meat dit jaar al 100 procent van de bokjes biologisch afzet via de coöperatie.
“De biologische sector heeft hiermee de handschoen opgepakt om structureel en georganiseerd te werken aan een goed dierenwelzijn van de bokjes”, vinden de Groene Geit en Bio Goat Meat.

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief