Algemeen

Organisaties van dierhouders willen eerlijke tarieven voor ophalen kadavers

Het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders (KSG) en de Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders (NBvH) zijn verheugd dat het ministerie van LNV onderzoek heeft laten doen naar de markt van het ophalen van kadavers.

Al een aantal jaren zijn de kleinschalige houders het niet eens met de huidige tarieven. Grote aanbieders van kadavers krijgen korting op de stoptarieven terwijl deze veel meer kadavers aanvoeren per stop. Een korting die de kleinschalige houders moeten betalen. Met de toenemende schaalvergroting zijn de tarieven die Rendac voorstelt niet redelijk meer. Het stoptarief voor één varken, schaap of geit is €22,63 en voor een bak (900 l), container(750 l) of meerdere vaten à 200 l  is het €18,52. Rendac is het bedrijf waarmee LNV een contract heeft voor het ophalen van kadavers. KSG en NBvH hebben deze onrechtvaardigheid ook gemeld in een brief aan minister Schouten.

(Nu nog?) monopolist

Rendac (onderdeel van het beursgenoteerde bedrijf Darling International) is tot nu toe een monopolist op deze markt. Hierdoor is het moeilijk onderhandelen voor het ministerie van LNV en voor de organisaties van dierhouders.
Adviesbureau Rebel heeft in 2015 op verzoek van het ministerie van LNV onderzoek gedaan naar het Nederlandse destructiebestel. Dat onderzoek is dit najaar geactualiseerd. Het viel buiten de scope van het onderzoek om een oordeel te geven over de kostentoerekening. Wel merkt Rebel op dat de argwaan die is ontstaan inherent is aan het werken met een monopolist die altijd een informatievoorsprong heeft op de afnemers die geen uitwijkmogelijkheid hebben. Uit het onderzoek van Rebel blijkt nu dat er zich nog een speler op de markt aandient. Het gaat om een partij die een vergunning heeft voor een nieuwe allesvergister, waarmee van kadavers biogas gemaakt kan worden.

Verdere verkenning

Het ministerie van LNV wil aansluitend een verkenning laten doen om te kijken hoe deze markt meer open kan worden. Dat geeft de mogelijkheid om te onderzoeken hoe een eerlijke en transparante tarifering tot stand kan komen. Dat laatste moet uitdrukkelijk betrokken worden in het vervolgonderzoek vinden Platform KSG en NBvH.

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Meer over:
Algemeen
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief