Algemeen | Management

Drie vragen aan Bart Entius, ABAB accountants en adviseurs

Er wordt gesproken over aanpassen of schrappen van de landbouwvrijstelling. Dat is althans een advies van de Rekenkamer. Wat houdt deze landbouwvrijstelling in?

“Op basis van de landbouwvrijstelling blijven waardeontwikkelingen van zowel cultuurgronden als ondergrond bedrijfsgebouwen en erf in eigendom van agrarische ondernemers, bijvoorbeeld een geitenhouderij, onbelast voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. De landbouwvrijstelling bestaat al heel lang en is in de loop van de tijd een aantal keren aangepast (ingeperkt). Gevolg hiervan is dat de landbouwvrijstelling niet (meer) van toepassing is op waardeontwikkelingen als gevolg van een gewijzigde bestemming, bijvoorbeeld woningbouw of industrie.”

Wat zou afschaffen betekenen voor geitenhouders?

“Afschaffen betekent voor geitenhouders dat in ieder geval toekomstige waardeontwikkelingen van cultuurgronden en ondergrond bedrijfsgebouwen en erf, belast zijn met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Mocht er geen overgangsregeling komen, dan zijn mogelijk ook de huidige meerwaardes belast. Dit is het geval indien de boekwaarde van de grond op de balans lager is dan de werkelijke waarde. In geval van afschaffing van de landbouwvrijstelling is die belasting overigens pas verschuldigd bij vervreemding van de grond of bij overboeking naar het privé vermogen.”

Waar pleit u voor – behouden, aanpassen, schrappen – en waarom?

“Uiteraard is volledig behoud van de landbouwvrijstelling het interessantste.  De mogelijke afschaffing is al enige jaren een belangrijk aandachtspunt en het is maar de vraag of er dan een goede overgangsregeling komt. Zeker gezien de komende tekorten vanwege financiering van de coronamaatregelingen is de kans groot dat afschaffing van de landbouwvrijstelling in beeld komt. Mocht dit aan de orde zijn, dan zou het redelijk zijn dat de huidige meerwaardes onder de landbouwvrijstelling blijven vallen en alleen toekomstige meerwaardes belast gaan worden. De vraag is of er een überhaupt een overgangsregeling komt en zo ja, of deze dan volledig is. Het kan dan namelijk best zo zijn dat ter voorkoming van discussie over de werkelijke waardes, er dan fictieve waardes worden bepaald. In het geval de werkelijke waarde dan bijvoorbeeld € 1 per m² meer is en de geitenhouder 10 hectare cultuurgrond heeft, mist hij toch de landbouwvrijstelling over € 100.000. ABAB heeft dan ook voor haar klanten, voor zover als mogelijk, die latente belastingclaims veiliggesteld. Dit veiligstellen kan door zowel de cultuurgrond als de ondergrond van gebouwen en het erf te herwaarderen tot de huidige actuele waarde met een beroep op landbouwvrijstelling. Dit kan echter niet zomaar en vergt daardoor deskundig advies en begeleiding.”

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief