Algemeen | Management

Drie vragen aan Xander Pieterse van de taskforce Toekomstbestendige stallen

In alle dierlijke sectoren wordt bekeken hoe emissies gereduceerd kunnen worden en worden zaken getest. Hoeveel verschillende stalsystemen voor geiten worden op dit moment getest?

“Voor zover bij ons bekend wordt er aan 3 systemen gemeten: High Welfare Floor van ID Agro en Exlan, Animal Life Plus via Goat Support en Geiten zonder Gassen via de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (SBV). Bij de tweede openstelling van de SBV heeft Will van Hoof opnieuw 1 aanvraag ingediend voor geiten (buiten Brabant). Van Hoof geeft ook aan dat het animo onder geitenhouders om te innoveren in stalsystemen nog laag is.”

Zitten daar hoopgevende systemen bij, die voor veel reductie kunnen zorgen?

“Het rendement laat zich moeilijk inschatten, daarvoor zullen we de metingen moeten afwachten. De experts verwachten vooralsnog geen hoge reductie van de ammoniakemissie. Voor strostallen is weinig kennis over systemen die emissies reduceren. Voor hoge rendementen zijn we dus vooralsnog aangewezen op luchtwassers.”

Wanneer zien we dergelijke systemen in de sector geïntegreerd?

“Hoe snel de nieuwe systemen beschikbaar komen hangt sterk af van de inspanningen van innovatoren en de geitenhouders.”

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief