Gezondheid | Management

Diergezondheidsheffing bijna 25 cent omhoog

De diergezondheidsheffing voor geitenhouders stijgt in 2022 met 0,244 euro per geit naar een bedrag van 1,571 euro per geit.

De stijging wordt vooral veroorzaakt door het toevoegen van de kosten voor de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) en door een andere verdeling van de uitvoeringskosten. De geitensector laat vanaf medio 2021 het antibioticagebruik monitoren door de SDa. De kosten die daarmee gepaard gaan, waren nog niet opgenomen in de begroting van het Diergezondheidsfonds voor 2021.

Via de diergezondheidsheffing dragen houders van dieren bij aan de kosten van preventie en bestrijding van dierziekten. Houders van meer dan 25 geiten dienen deze heffing te voldoen. Alle sectoren samen dragen ruim 21 miljoen euro bij aan het Diergezondheidsfonds. Samen met de rijksbijdrage en geraamde EU-subsidies beslaat de totale begroting van het DGF in 2022 bijna 35 miljoen euro.

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief