Gezondheid

Tools om zorg voor lammeren te verbeteren

Binnen het project ‘Zorg voor jonge dieren’ wordt een benchmark ontwikkeld waarmee melkgeitenhouders de opfok van lammeren verder kunnen verbeteren en de lammersterfte kunnen verlagen. Dat melden deskundigen van de GD en Wageningen Livestock Research in het decembernummer van vakblad Geitenhouderij.

De zorg voor jonge dieren is een van de onderwerpen waaraan gewerkt wordt binnen het grote samenwerkingsproject ‘Versnelling verduurzaming van de melkgeitenhouderij’, dat in 2021 is gestart. In dit project werken verschillende partijen zoals het platform Melkgeitenhouderij (NGZO en LTO), Wageningen Research, Royal GD en het ministerie van LNV samen aan zes onderwerpen die bijdragen aan het verder verduurzamen van de melkgeitenhouderij.

Cijfers beter vergelijkbaar

Vanaf 1 november 2020 dient elke melkgeitenhouder zijn lammeren binnen zeven dagen in de I&R-database te registreren. Hiermee is de verwachting dat de sterftecijfers van lammeren beter vergelijkbaar worden tussen bedrijven en dat er een vollediger beeld verkregen wordt van lammersterfte op sectorniveau. Hierop anticiperend zijn in de eerste fase van het project Zorg voor jonge dieren sterftekengetallen ontwikkeld die inzicht geven in de lammersterfte op melkgeitenbedrijven.

Lammeropfoktool

De projectgroep wil ook een LammerOpfokTool ontwikkelen. Deze tool kan een indicatie geven van de gezondheid van de lammeren op een bedrijf op basis van routinematig verzamelde gegevens, en omvat daarnaast een benchmark.

Het hele artikel ‘Lammersterfte beter in beeld’ is te lezen in vakblad Geitenhouderij van december (verschijningsdatum 17 december).

Over de auteur: Henk ten Have
Henk ten Have groeide op op een akkerbouwbedrijf in Groningen, maar richtte zich tijdens zijn opleiding aan Van Hall Larenstein in Leeuwarden op de melkveehouderij....
Meer over:
Gezondheid
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief