Magazine | Premium

Proefstalstatus aangevraagd – Minder ammoniak met sproeisysteem

Vijf Brabantse melkgeitenhouders willen samen met Goat Support Holland en Animal Life Plus het Animal Life Plus-sproeisysteem zo snel mogelijk op de Rav-lijst krijgen. Daartoe is een proefstalstatus aangevraagd bij de RVO.

De Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) bevat alle stalsystemen die door de overheid erkend zijn als innovatief stalsysteem tegen ammoniakuitstoot. Om een ​​nieuw stalsysteem op de Rav-lijst te krijgen, moet daarvoor een ​​proefstalstatus aangevraagd worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De vijf geitenhouders hebben Monteny Milieuadvies de opdracht gegeven om een proefstalstatus aan te vragen voor het Animal Life Plus-sproeisysteem. Bureau Tauw is gevraagd om onafhankelijke metingen van ammoniakreductie aan het systeem te doen. De Gezondheidsdienst voor Dieren zal onderzoek doen naar de effecten van het sproeimiddel op de gezondheid en het welzijn van geiten. Voor de metingen is Europese subsidie aangevraagd (Subsidieregeling plattelandsontwikkeling 3 Noord-Brabant 2014-2020).

Liever geen luchtwasser

De geitenhouders, Goat Support Holland en Animal Life Plus hopen dat het sproeisysteem zo snel mogelijk een goedgekeurd emissiereducerend stalsysteem is. Per 1 januari 2024 moeten Brabantse geitenhouders met een stal van vijftien jaar of ouder namelijk hun stal hebben aangepast om de ammoniakuitstoot met 70 procent te verlagen. Onder andere de ZLTO adviseert om al eerder, vóór 1 januari 2023, een vergunning aan te vragen voor stalaanpassing om niet te maken te krijgen met aangescherpte eisen tijdens de vergunningprocedure.

Geitenhouders gaven eerder al aan dat er voor 2023 waarschijnlijk geen goedgekeurde emissiereducerende systemen op de markt zijn, behalve de luchtwasser. Maar daar lopen veel geitenhouders niet warm voor. Ook Gert-Jan Frijters uit Rijen niet. Hij is een van de vijf melkgeitenhouders die het sproeisysteem van Animal Life Plus wil testen. “Dat systeem is beter voor boer, dier en natuur dan de luchtwasser”, zegt Frijters. “De luchtwasser is een end-of-pipe-oplossing. Het sproeisysteem pakt de ammoniakuitstoot bij de bron aan. Er ontstaat een beter klimaat in de stal, wat prettiger is voor de mensen die erin werken en de geiten. De ammoniak zal als stikstof worden vastgelegd in de mest, die onze gewassen of die van akkerbouwers kan laten groeien. Daarnaast willen wij geen dichte stal; we willen bijvoorbeeld de vele zwaluwen die in en om onze stal zitten onderdak blijven geven.”

65 procent reductie

Het sproeisysteem werd al in 2018 geïnstalleerd in een melkgeiten- en lammerenstal van melkgeitenhouder Ad Bink in Raamsdonk. Voor een pilot in deze stal werd subsidie ​​verleend door Landbouw Innovatie Brabant (LIB). “We hebben destijds zelf metingen uitgevoerd”, vertelt Joost van der Meulen van Goat Support Holland. Het sproeien bleek de ammoniakuitstoot met 65 procent te verminderen ten opzichte van een controlestal. “Een positieve ‘bijvangst’ was een beter stalklimaat. De veranderde mestsamenstelling door gebruik van het middel en managementmaatregelen nemen we mee om te komen tot boven de ammoniakreductienorm van 70 procent.”

Om meer tijd gevraagd

Of het sproeisysteem voor 1 januari 2024 op de Rav-lijst staat is zeer de vraag. De proefstalstatus is nog niet binnen en daarna moeten er nog een jaar lang metingen worden verricht. Daarom hebben de vijf geitenhouders en producent en dealer van het systeem de provincie Noord-Brabant onlangs ook om meer tijd gevraagd, zodat geitenhouders ook voor de sproei-installatie kunnen kiezen voor reductie van ammoniakemissie.

De ZLTO en Studieclub Geitenhouderij vroegen de provincie eerder al om de hele geitensector meer tijd te geven: de provincie Noord-Brabant zou de verplichte stalaanpassing in de geitenhouderij om aan de stikstofregels te voldoen, moeten uitstellen om desinvestering te voorkomen. Ook vanwege het VGO-onderzoek dat nog steeds loopt; als dat is afgerond moeten geitenhouders mogelijk opnieuw investeringen doen, aldus ZLTO en de studieclub.

Je hebt zojuist een Premium-artikel gelezen.
Het aantal premium-artikelen dat je kunt lezen is beperkt. Wil je meer Premium lezen? Maak dan een gratis profiel aan.
Dit artikel komt uit vakblad Geitenhouderij
Lees meer uit deze uitgave
Dit Premium-artikel krijg je cadeau. Onbeperkt lezen? Nu proberen

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief