Lammeren | Premium

Sectorplan wil met bokjes toe naar geschiktheid voor humane consumptie

Het Platform Melkgeitenhouderij (NGZO en LTO vakgroep Geitenhouderij) legde in de afgelopen weken het sectorplan bokjes voor aan geitenhouders. Het doel is om bokjes zo lang mogelijk op het bedrijf groot te brengen, tot ze geschikt zijn voor humane consumptie.

Met dit plan kan het vanaf 2025 niet meer gebeuren dat een bokje op (te) jonge leeftijd naar de slacht gaat. Het plan werkt in fases: in 2023 zal 25 procent van de bokjes die geslacht worden minimaal zijn grootgebracht tot geschiktheid voor humane consumptie, in 2024 is dat de helft en in 2025 dus 100 procent. Op dit moment voldoet zo’n 60 procent van de bokjes die geslacht wordt aan het streven van de sector. Daarmee is de sector al op de goede weg en nu is het een kwestie van doorpakken.

Eigen plan

Er zijn meerdere redenen waarom het platform nu met het plan komt. Ten eerste omdat de sector niet geassocieerd wil worden met het jong slachten van dieren. Ten tweede is er meer data beschikbaar, waardoor het nu mogelijk is om gerichte actie te ondernemen en voortgang te monitoren. Ten derde heeft de politiek gevraagd of de sector zelf met een plan komt, aangezien daar de meeste kennis zit en de overheid anders zelf met regels komt.

Ruimte blijft knelpunt

In de bijeenkomsten die het platform de afgelopen weken hield, reageerden geitenhouders op het plan. Het lijkt erop dat zij het plan op zich positief ontvangen, maar dat een aantal van hen de uitvoering ervan op dit moment als moeilijk tot zeer moeilijk inschatten. Vooral het punt van ruimte (stal) creëren voor de huisvesting van de bokjes is een heikel punt met het oog op de bouwstops. Met name provincie Noord Brabant blijkt geen enkele ruimte te bieden om voldoende en geschikte huisvesting te kunnen realiseren voor het grootbrengen van geitenbokjes. Zij staat het niet toe te bouwen of leegstaande stallen hiervoor in gebruik te nemen. “Het is niet de bedoeling dat van iemand het onmogelijke gevraagd wordt,”reageerde Henk van Roekel op opmerkingen van geitenhouders hierover. “We zijn hierover met overheden in gesprek.” Verder kunnen individuele knelgevallen gemeld worden op info@platformmelkgeitenhouderij.nl. Het platform neemt al deze meldingen mee in de lobby richting nationaal dan wel provincieaal niveau.

Geen rendement

Een ander knelpunt dat geitenhouders aangeven, is het lage (of niet aanwezige) rendement. Bokjes langer op je bedrijf grootbrengen brengt kosten met zich mee terwijl de afzetprijzen niet hoog zijn. Volgens Van Middelkoop zijn de verschillen niet heel groot tussen het aanbieden van een jong dier voor de slacht of het grootbrengen. “Voorop staat dat dit plan niet is ingegeven door economisch motief, maar dat hier wel aandacht voor zal zijn. We moeten er als sector in de breedste zin baat bij hebben. En ook geldt: als we het allemaal doen, hebben we een gelijk speelveld onder de boeren.”
Daarnaast is er twijfel over de slachtcapaciteit. Die is op dit moment al krap vanwege personeelstekorten bij de NVWA, dus geitenhouders maken zich zorgen over hoe zich dat ontwikkelt. LTO geeft aan dat zij hierover contact heeft met de NVWA, en zelfs het ministerie.

De verwachting is dat de markt de extra bokjes wel aan kan. “Als de kwaliteit van de dieren goed is, kan de markt ze wel opnemen. Ook als dat er veel meer worden,” geven meerdere veehandelaren aan.

Toetsing via Kwaligeit

In ketenkwaliteitssysteem KwaliGeit wordt een nieuwe norm opgenomen over het verplicht grootbrengen van een bepaald percentage bokjes tot minimaal geschiktheid voor humane consumptie. Ook breidt KwaliGeit de norm rondom I&R uit, en zal hierin vragen om een evenredige verhouding tussen geboren bokjes en geitjes. Uiteraard zal KwaliGeit de naleving ook van deze normen toetsen.

Je hebt zojuist een Premium-artikel gelezen.
Het aantal premium-artikelen dat je kunt lezen is beperkt. Wil je meer Premium lezen? Maak dan een gratis profiel aan.
Dit Premium-artikel krijg je cadeau. Onbeperkt lezen? Nu proberen
Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Meer over:
Lammeren
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief