Gezondheid

Onderzoek antibioticagebruik zoekt deelnemers

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) start dit jaar een onderzoek naar de mate van antibioticaresistentie op melkgeitenbedrijven. Voor deze analyse zoekt het onderzoeksinstituut deelnemers.

 

Het antibioticagebruik in de melkgeitenhouderij is laag ten opzichte van andere diersectoren. Dat blijkt uit de cijfers van de Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa). Door het lage antibioticagebruik is de verwachting dat er weinig resistente bacteriën aanwezig zijn op (melk)geitenbedrijven. Harde cijfers hierover ontbreken echter, en dus start WBVR dit onderzoek.

Sinds 2021 kijkt WBVR naar de mate van resistentie in kalkoenen, vleeskonijnen en melkgeiten om het effect van afname in gebruik op de aanwezigheid van resistente bacteriën in deze diersectoren te meten. Dit onderzoek wordt gedaan in opdracht van het ministerie van LNV en ondersteund door LTO. Voor het in kaart brengen van antibioticaresistentie in de melkgeitenhouderij, worden per deelnemend bedrijf vijf mestmonsters van volwassen melkgeiten en vijf stalstofmonsters onderzocht. Deze worden getest op de aanwezigheid van antibioticaresistente bacteriën. Binnenkort worden geitenhouders via een brief uitgenodigd deel te nemen aan het onderzoek.

In MARAN-rapport

Deelname aan het onderzoek draagt bij aan een voedselveilige wereld. “De resultaten uit dit onderzoek worden anoniem verwerkt en opgenomen in ons jaarlijkse MARAN-rapport”, vertelt Kees Veldman, hoofd van het NRL-laboratorium. Het MARAN-rapport bundelt alle cijfers over antibioticagebruik en -resistentie in de dierhouderij.

Andere sectoren

WBVR is het nationaal referentielaboratorium (NRL) voor antibioticaresistentie (AMR) in de veehouderij. Het instituut voert al bijna 25 jaar onderzoek uit naar antibioticaresistente bacteriën bij landbouwhuisdieren. Dit onderzoek heeft bij vleeskuikens, -varkens, -kalveren en melkvee een duidelijk verband aangetoond tussen antibioticagebruik en -resistentie. De afname in het antibioticagebruik (77,5% sinds 2009) is duidelijk terug te zien in de afname van resistentie.

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Meer over:
Gezondheid
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief