Kennispartnerbericht van Hipra

De Franse kijk op het celgetal bij melkgeiten (deel 3)

Het celgetal kan een indicatie zijn dat het geitenuier besmet is met een ziekmakende Stafylokok. Zegt het geitcelgetal iets over de melkproductie? Wat betekent een droogstand voor het uier? Dit waren enkele vragen die professor Dominique Bergonier van de Universiteit van Toulouse probeerde te beantwoorden tijdens een recente HIPRA University, een leerzame middag voor dierenartsen en erfbetreders actief op geitenbedrijven. Voor dit artikel zijn diverse onderzoeken gebruikt die zijn opgesteld door Renée de Crémoux, onderzoeker van l’Institut de l’Élevage.

Melkproductiedaling en celgetal

In een studie uit 2018 van De Cremoux naar de uiergezondheid op 254 melkgeitenbedrijven, werd een schatting gemaakt van de productiedaling bij oplopend tankcelgetal. Geiten met een celgetal boven de 3,2 miljoen cellen/ml hadden een 30% lagere melkproductie dan geiten met een laag celgetal. Bij vergelijking van een grote hoeveelheid melkcontroledata van Franse melkgeiten, bleek dat geiten die structureel onder de 750.000c/ml zaten, 130 kg meer melk gaven in de eerste 10 maanden van lactatie.

Bron: Baudry et al. 1997

Droogstand

Als een geit droogvalt, enkele weken voor aflammeren en vervolgens weer aan de melk komt, is het celgetal vaak weer een stuk lager in vergelijking met koppelgenoten die doorgemolken worden.

In bovenstaande grafiek uit een onderzoek van De Cremoux werden twee groepen eerste lactatie dieren met elkaar vergeleken. De “blauwe groep” lamde af op ruim een jaar na de eerste aflammering en de gele groep werd doorgemolken en lamde pas af na 18 maanden. Einde van de dracht, onder invloed van verminderde productie, neemt het celgetal toe. Geiten die een droogstand kenden, hadden gemiddeld over alle metingen een flink lager celgetal (774.00 c/ml) in vergelijking met dieren die niet hadden afgelammerd na een jaar (1.238.000 c/ml).

Geiten die na een droogstand weer aan de melk komen, kunnen bij de eerstvolgende melkcontrole al beoordeeld worden op infectiestatus op basis van het celgetal. Een geit die vorige lactatie hoog was en bij de eerste melking onder de 750.000 cellen/ml zit, wordt als “genezen” beschouwd. Door het moment dat jaarlinggeiten een verhoging van celgetal laten zien te combineren met gebeurtenissen in het koppel (ziektes, voedingsovergangen, melkroutines)  kan er een ook gewerkt worden aan een preventieplan.

Wilt u meer informatie over uiergezondheid op uw bedrijf? Neem gerust contact op met één van onze dierenartsen: Jessica Hartjes, 06-3800 8533 (Nederland), Niels Groot Nibbelink (Zuid Nederland) 06-8100 2036, Anne-Miek Timmermans (Midden Nederland) 06-1370 2817, Sabine Hoogeveen (Noord-West Nederland) 06-8279 0165 of Anne-Lynn Geertshuis (Noord-Oost Nederland) 06-2046 9304.

 

Hipra
Over Hipra
HIPRA is een veterinair pharmaceutisch bedrijf dat zich toegelegd heeft op het onderzoek, de productie en het op de markt brengen van producten voor Animal Health. Het familiebedrijf HIPRA is opgericht in 1954 een heeft het hoofdkantoor in Amer (ten Noorden van Barcelona) in Spanje.

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief