Algemeen

237 miljoen euro voor ondersteuning jonge boeren

Minister Adema stelt ruim 237 miljoen euro beschikbaar voor jonge boeren en tuinders die een bedrijf beginnen of overnemen. De regeling ‘Vestigingssteun voor jonge landbouwers’ is onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Jonge boeren en tuinders ervaren vaak in de beginperiode, na een grote aankoopsom, een hoge financieringslast. Daardoor is het lastig om te investeren in bijvoorbeeld verduurzaming. De subsidie is bedoeld om de ondernemers hierin te ondersteunen. Het budget voor de regeling van 237,65 miljoen euro is samengesteld uit zowel Europees (74,65 miljoen euro) als nationaal (163 miljoen euro) geld.

Het subsidiebedrag wordt via verschillende openstellingen tot en met 2027 uitgekeerd. De eerste openstelling is van 3 juni tot en met 2 augustus 2024. Bij deze openstelling is in totaal 75 miljoen euro beschikbaar, met een maximum van 80.000 euro per aanvrager. Boeren die na 1 januari 2023 een bedrijfsovername hebben gedaan, kunnen ook nog een aanvraag indienen.

Jonge ondernemers moeten bij het aanvragen een bedrijfsplan indienen met de economische en ecologische doelen voor de komende vijf jaar. Het bedrijfsplan moet bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen op het gebied van klimaat, natuur en waterkwaliteit.

Andere ondersteuning voor jonge boeren

In de periode 2023-2027 is er ook 1,25 miljoen euro beschikbaar voor jonge boeren en tuinders vanuit het budget voor ‘Samenwerken aan generatievernieuwing’. Deze regeling is voor jonge landbouwers en zij-instromers die geïnteresseerd zijn om, eventueel samen, een boerenbedrijf te starten. Het ministerie van LNV werkt ook nauw samen met het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) aan de vormgeving van een ‘Kenniscentrum Bedrijfsovername’.

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief