Algemeen

Raad van State besluit dat Friese geitenhouder stal mag bouwen

De Raad van State heeft geoordeeld dat een Friese geitenhouder zijn stal voor 500 geiten toch mag bouwen. Omwonenden kregen eerder gelijk van rechtbank Noord-Nederland over hun bezwaar.

De vergunning werd in 2019 door de gemeente Dantumadiel verstrekt aan Maatschap de Vries-Fokkinga in Sibrandahûs. Het bedrijf wil een nieuwe geitenstal bouwen, omdat de huidige twee stallen dringend aan vervanging toe zijn. Bij de uitspraak van rechtbank Noord-Nederland werd toegezegd om eerdere besluiten hierover te schrappen. Doordat de nieuwe stal voor een deel over de voorgevelrooilijn komt te liggen, past deze niet in het bestemmingsplan.

De bezwaarmaker had echter gepleit voor het ruimen en sluiten van de geitenhouderij en vond de uitspraak van de rechtbank niet voldoende. Daarom is er gekozen in hoger beroep te gaan, met als argument dat in 2002 gehandeld zou zijn zonder vergunning. Volgens de Raad van State is dit niet het geval. In de tijd dat het hoger beroep verwerkt werd, heeft de gemeente in mei 2023 een vervangende, aangepaste vergunning toegewezen aan de geitenhouderij.

De Raad van State heeft nu definitief besloten dat de vergunning voldoende aangepast is door de gemeente en de geitenstal dus toch gebouwd mag worden. Verschillende argumenten van de bezwaarmaker over onder andere de gevolgen voor Natura 2000-gebieden en geuroverlast werden ongeldig verklaard. Het besluit verklaart dat geluidsoverlast zelfs zal afnemen, doordat het laden en lossen van vrachtwagens achter de nieuwe stal zal gebeuren en er niet tussen de twee stallen heen en weer gereden hoeft te worden met trekkers.

Bron: Veldpost, Rechtspraak

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief