Categorie archief: Gezondheid

Vernieuwd CL-reglement

Per 1 januari 2020 zal het vernieuwde CL-reglement geldig zijn. De belangrijkste wijziging is de toevoeging van een procedure voor CL-besmet bedrijven; zij hebben een inspanningsverplichting en zullen een plan van aanpak moeten opstellen en uitvoeren. Voor CL-vrij gecertificeerde bedrijven … Lees verder

GD: let op intermitterende diarree

Op een aantal melkgeitenbedrijven komen we bij lacterende dieren het probleem tegen van met tussenpozen optredende, soms waterdunne diarree. In sommige gevallen komt hier ook bloedbijmenging bij kijken en in veel gevallen gaat het gepaard met sterfte, zo meldt GD. … Lees verder

Tips voor transitieperiode

In de transitieperiode (6 weken voor en 6 weken na aflammeren) hebben geiten vaak een energietekort. Studieclub Geitenhouderij Zuid-Nederland organiseerde een transitieplaza waar Lonneke Delhaes van Capralon advies gaf om de geiten in deze periode te ondersteunen. Met name in … Lees verder

Pittige VGO3 discussie

Er was een pittige discussie vorige week tussen de onderzoekers van het VGO3 onderzoek en de ongeveer 100 aanwezige geitenhouders en andere geïnteresseerden. Er waren veel vragen over wat er allemaal overwogen is bij het opstellen van het onderzoeksplan, en … Lees verder

‘Welzijn geitenbokjes’ op schema

De uitvoering van het Plan van aanpak Welzijn geitenbokjes ligt op schema met het stappenplan en de tijdsplanning. Dat meldt het Platform Melkgeitenhouderij. Het platform ziet mogelijkheden om het welzijn van de bokjes verder te verbeteren door het verruimen van … Lees verder

Lammersterfte helft lager

Het gemiddelde sterftepercentage van geitenbokjes lag in 2018 op 4 procent. Dat is bijna de helft lager ten opzichte van de nulmeting in 2016 (7,7%). Dat blijkt uit de cijfers van melkgeitenbedrijven die een machtiging hebben afgegeven voor inzage in … Lees verder

Uitleg over VGO3 onderzoek

Op maandag 4 november 2019 geven de onderzoekers van VGO3  uitleg over dit onderzoek. Zij gaan vooral in op het onderzoek bij en in de omgeving van geitenbedrijven. Het VGO3 onderzoek wil achterhalen waardoor het komt dat mensen die in … Lees verder

Zeven dagen voor geboortemelding

De termijn waarbinnen geboortes van lammeren gemeld moeten worden in het I&R-systeem, wordt aangescherpt van zes maanden naar zeven kalenderdagen. Dat schreef minister Carola Schouten begin deze maand in een Kamerbrief. Eerder dit jaar liet Schouten weten zich zorgen te … Lees verder

Nieuw formularium geit

Het nieuwe formularium geit staat op de website van de Werkgroep Veterinair Antibioticabeleid (WVAB), onderdeel van de vereniging Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD). De formulariumcommissie heeft hard gewerkt aan deze nieuwe versie en hoopt dierenartsen in het veld een praktisch … Lees verder

Weer oppassen voor eikels in de wei

Op steeds meer plekken liggen weer eikels op de grond. Het eten van eikels is gevaarlijk voor dieren en kan vergiftiging veroorzaken. Dat meldt de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). Lees verder