Gezondheid

Vooralsnog geen regels voor hobbygeitenhouders

Volgens minister Verburg is het op dit moment nog niet nodig om voor hobbygeitenhouders regels in te stellen rondom Q-koorts. 
Zij schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat ‘er vooralsnog geen aanleiding is om het maatregelenpakket uit te breiden naar andere houders van schapen en geiten.’ Wel zegt de minister dat zij de situatie op alle andere bedrijven dan melkgeiten- en melkschapenbedrijven nauwlettend in de gaten houdt. Daartoe heeft zij verschillende onderzoeken in gang gezet. Als de situatie voor andere houderijvormen of andere diersoorten verandert, dan zullen ook voor hen maatregelen worden ingesteld.
Bovendien is Verburg van plan de deskundigen die haar adviseren een aanvullend advies te vragen over kinderboerderijen en andere bedrijven met een publieksfunctie.
In het advies van 24 juli 2009 geven de deskundigen aan dat de bron van de Q-koortsepidemie in Nederland gevonden kan worden in de melkgeiten- en melkschapenhouderij. Daarom zijn tot nu toe alle maatregelen alleen op deze categorie bedrijven gericht.

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Meer over:
Gezondheid
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief