Algemeen

Gert van Dijk voorzitter Evaluatiecommissie Q-koorts

Prof. dr. ir. Gert van Dijk zit de commissie voor die de aanpak en bestrijding van de Q-koorts gaat evalueren. De commissie krijgt als centrale vraag: op welke wijze hebben de ministeries van VWS en LNV de aanpak en bestrijding van de Q-koorts ter hand genomen en welke lessen kunnen daaruit worden getrokken? De centrale vraag is uitgesplitst in negen vragen.
De commissie bepaalt zelf wie zij wil spreken en welke documenten zij daarvoor wil hebben. Beide ministeries hebben hun volledige medewerking toegezegd. De commissie rapporteert aan de beide ministers en die sturen het rapport, samen met hun beleidsreactie, voor het zomerreces van 2010 naar de Tweede Kamer.
Professor Gert van Dijk (1946) studeerde veeteelt en genetica in Wageningen en Economie in Aberdeen, waar hij ook promoveerde. Van Dijk is oud-voorzitter van de Nationale Coöperatieve Raad voor land- en tuinbouw (NCR). Sinds 1990 is hij hoogleraar cooperative entrepreneurship aan de Universiteit Nyenrode.
Binnenkort wordt bekend wie er verder zitting heeft in de commissie.

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Meer over:
Algemeen
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief