Algemeen

Evaluatiecommissie Q-koorts bekend

Naast prof. dr. ir. Gert van Dijk hebben de volgende personen zitting in de evaluatiecommissie Q-koorts:
– prof. dr. J. Van der Meer, internist-infectioloog in het St. Radboudziekenhuis Nijmegen (humane gezondheid);
– prof. dr. P. Speelman, internist-infectioloog in het AMC Amsterdam (humane gezondheid);
– prof. dr. J.A. Stegeman, hoogleraar gezondheidszorg landbouwhuisdieren bij de faculteit diergeneeskunde van de universiteit Utrecht (veterinaire gezondheid);
– dr. P. Vanthemsche, voormalig hoofd Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) van België (veterinaire gezondheid);
– prof. dr. J. de Vries, wetenschappelijk directeur van de Campus Den Haag (bestuurskunde)
– prof. dr. C.M.J. van Woerkum, hoogleraar communicatie van de Wageningen universiteit en Researchcenter.
De commissie evalueert de bestrijding van Q-koorts. De centrale vraag van het onderzoek luidt: op welke wijze hebben de ministeries van VWS en LNV de aanpak en bestrijding van de Q-koorts ter hand genomen en welke lessen kunnen daaruit worden getrokken voor de toekomst?
De ministers hebben aangegeven het rapport van de commissie en hun reactie daarop nog voor het zomerreces aan de Tweede Kamer te willen sturen.

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Meer over:
Algemeen
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief