Gezondheid

KNMvD heeft hoop op vaccinatie gevestigd

Op de website van Stichting Kinderboerderijen Nederland wordt aan kinderboerderijen geadviseerd besmette schapen en geiten in te laten slapen. De KNMvD, de koepelorganisatie van dierenartsen in Nederland, ziet dit als een buitensporige maatregel. Zij denkt dat de geplande Q-koortsvaccinatiecampagne de blootstelling van dier en mens aanzienlijk kan beperken. De maatregelen op kinderboerderijen zouden zich in eerste instantie samen met de voorzorgs- en hygiënemaatregelen daarop moeten richten.  
De KNMvD haalt aan dat ook het RIVM heeft aangegeven dat uit oogpunt van de volksgezondheid besmette geiten en schapen op kinderboerderijen niet geruimd hoeven te worden, mits de nodige voorzorgs- en hygiënemaatregelen in acht worden genomen. Het ministerie van LNV heeft daartoe inmiddels maatregelen getroffen die op 28 januari 2010 van kracht werden.
De bacterie Coxiella brunetti, de veroorzaker van Q-koorts bij dier en mens, komt overal in het milieu en bij vele diersoorten voor. We kunnen met zekerheid zeggen dat een nulrisico voor de volksgezondheid niet is te realiseren. Wanneer men beargumenteert dat schapen en geiten op kinderboerderijen geruimd moeten worden om het risico voor de mens in te perken, vraagt de KNMvD zich af wat te doen met de koeien, de paarden, de honden, de katten, ratten en teken? Ook deze kunnen met Coxiella besmet zijn. Maar niet ieder besmet dier vormt een groot risico voor de volksgezondheid.
De KNMvD roept de overheid en de samenleving met klem op de Q-koortsdiscussie terug te brengen tot een rationele en realistische risicoafweging en niet angst en emotie de overhand te laten krijgen. Om de werkelijke risico’s voor de volksgezondheid in kaart te brengen, is nog veel onderzoek noodzakelijk.

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Meer over:
Gezondheid
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief