Management

Steunregeling voor bedrijven in moeilijkheden

Bedrijven die failliet dreigen te gaan door de ingestelde Q-koortsmaatregelen, kunnen een beroep doen op een steunregeling die het ministerie van LNV in het leven roept. Deze regeling vervangt het Fonds MKZ-AI dat zal worden opgeheven.

De maatregel voorziet in steun aan bedrijven die in moeilijkheden komen als gevolg van maatregelen die de overheid treft om een dier- of plantenziekte te bestrijden. De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een zogenoemde reddings- of herstructureringssteun. Reddingssteun is een subsidie die eenmalig wordt verstrekt in de vorm van een lening of een leninggarantie die afloopt binnen zes maanden na de uitkering van het eerste bedrag. Herstructureringssteun wordt eenmalig verstrekt in de vorm van een gekapitaliseerde rentesubsidie voor een lening bij een bank.
Bedrijven die in aanmerking willen komen voor de steun, moeten een herstructureringsplan maken met daarin een beschrijving van de activiteiten die de ondernemer moet treffen om het bedrijf weer levensvatbaar te maken. Deze activiteiten moet de ondernemer zoveel mogelijk zelf of met een lening van een bank financieren. Voor het ontbrekende deel dient de ondernemer een lening af te sluiten. De rentesubsidie heeft betrekking op een looptijd van maximaal 10 jaar. De steun kan in één keer worden uitbetaald.
De steun bedraagt maximaal 100.000 euro per bedrijf. Bij een steunbedrag van minder dan 5.000 euro komt men niet in aanmerking. Wanneer de regeling wordt opengesteld is nog niet bekend.
Hoeveel door Q-koorts getroffen bedrijven er zijn die van de maatregel gebruik kunnen maken is niet duidelijk. Veel zal afhangen van het verdere verloop van de ziekte en de duur van de beperkende maatregelen. Minister Verburg wil een bedrag van 1 miljoen euro reserveren voor getroffen bedrijven.
LTO is blij met de aangekondigde steunregeling. “Door deze regeling kan een faillissement voor een aantal bedrijven worden afgewend. Een aantal ernstig gedupeerde veehouders kan zo door het diepste dal heen”, zegt LTO-bestuurder Toon van Hoof (portefeuille Diergezondheid).
Maar LTO zal zich blijven inzetten voor een vergoeding van de gevolgschade: “Met het noodfonds kan kortstondig worden voorkomen dat de zwaarst getroffen bedrijven omvallen. Er is om reden van volksgezondheid keihard ingegrepen met ruimingen. We vinden dat de gevolgen ervan niet eenzijdig op de schouders van veehouders terecht mogen komen.”

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Meer over:
Management
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief