Gezondheid | Management

Zware schade voor geitenhouders

De maatregelen ter bestrijding van Q-koorts richten dermate zware schade aan op besmette melkgeitenbedrijven, dat voor de toekomst van deze ondernemingen moet worden gevreesd. Als het voor deze bedrijven niet mogelijk wordt om tijdig en in voldoende mate nieuwe dieren aan te kopen, kan geen nieuwe veestapel worden opgebouwd en resteert slechts staking van de onderneming.
Dit is een van de conclusies uit het schaderapport Q-koorts, dat vanmorgen in Den Haag is gepresenteerd en in opdracht van LTO Nederland is gemaakt. Uit de ramingen van ZLTO Advies blijkt, dat ondernemers van wie de helft van de dieren is geruimd, alleen al dit jaar ruim 70.000 euro schade lijden. In dit scenario is uitgegaan van een gemiddeld geitenbedrijf met 750 melkgeiten. Ook als dit gemiddelde bedrijf na 1 juli a.s. (einde fokverbod) weer nieuwe dieren van elders kan aankopen, zal de schade de komende vier jaar oplopen tot ruim 160.000 euro. Afhankelijk van het percentage geruimde dieren zal de schade hoger of lager uitpakken. Er zijn meerdere toekomstscenario’s doorgerekend om de schade zo scherp mogelijk in beeld te krijgen. Het rapport zal worden aangeboden aan de ministers Klink (VWS) en Verburg (LNV) en de Tweede Kamer.
 
Voor de Q-koortscrisis hadden ruim twintig bedrijven meer dan duizend dieren. Op enkele bedrijven worden meer dan 2.500 melkgeiten gehouden. Nederland telt circa 380 professionele bedrijven (melkgeiten en -schapen), waar circa 98 procent van de dieren wordt gehouden.
  
LTO-voorzitter Albert Jan Maat deed vanmorgen een oproep richting kabinet, om samen met het bedrijfsleven een weg te vinden om de gedupeerde bedrijven weer zo spoedig mogelijk perspectief te bieden. “Bij ziekte als MKZ of varkenspest krijgen veehouders na enkele maanden de kans om weer door te gaan met hun bedrijf. Op dit moment is nog geheel onduidelijk op basis van welke maatregelen een geitenbedrijf weer de status ‘niet besmet’ krijgt.”
Maat noemde het onredelijk, dat de gedupeerde boeren (naast de vergoeding voor geruimde dieren) moeten opdraaien voor de volledige gevolgschade. “De stallen staan deels leeg, de melkproductie is teruggelopen, er is een fokverbod en er mogen geen dieren worden aangevoerd. De bedrijfsvoering is volledig op z’n kop gezet, terwijl boeren veel hebben gedaan de schade voor de volksgezondheid te beperken. De strenge maatregelen zijn genomen ter bescherming van de volksgezondheid. De rekening daarvan kan niet eenzijdig bij de boeren worden neergelegd.” Maat pleitte voor een noodfonds voor getroffen bedrijven, zoals dat na eerdere uitbraken van veeziektes ook is gebeurd.
Ook Q-koortsvrije bedrijven lijden schade door het fok- en aanvoerverbod. De schade zal beperkt blijven voor de meeste bedrijven, waar de dieren in het begin van het jaar (januari-maart) aflammeren. Voor bedrijven met een aflammerperiode halverwege het jaar, loopt de schade door het fokverbod eveneens op. Weer uitgaande van een bedrijf met 750 geiten wordt de schade voor de periode 2010- 2014 becijferd op ruim 25.000 euro. Als het aanvoerverbod niet wordt opgeheven, loopt dit in die periode in de gehanteerde scenario’s op van 73.000 tot 99.000 euro.

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief