Management

LTO wil andere beoordeling uitslagen tankmelkonderzoek

LTO wil af van het besmet verklaren van een bedrijf op basis van één ronde tankmelkonderzoek. Iedere twee weken worden de bedrijven onderzocht. Als er variatie zit in uitslagen moet er maatwerk komen. Deskundigen moeten hiertoe met voorstellen komen. “We willen dat zoveel mogelijk gezonde dieren worden gespaard”, zegt LTO-bestuurder Toon van Hoof (portefeuille Diergezondheid).
De maatregelen om de Q-koorts te bestrijden moeten worden aangepast. Van Hoof: “Het is tijd voor een andere aanpak. Niet het ruimen maar het op zo groot mogelijke schaal vaccineren moet nu het accent krijgen.” Een opgeschorte ruiming in het Limburgse Belfeld is hiervoor niet de enige aanleiding. Er zijn meer bedrijven met gevaccineerde dieren waarvan de uitslagen van tankmelkonderzoek voortdurend negatief (niet besmet) waren. Op grond van één positieve test mag volgens Van Hoof nu niet direct worden besloten tot ruiming.
De LTO-bestuurder vindt dat veel meer haast achter vaccinatie gezet moet worden omdat daarmee ook de belangen uit het oogpunt van volksgezondheid het best worden gediend. Bovendien kan zo worden voorkomen dat veehouders nog meer schade lijden.
Het dringende verzoek van Van Hoof aan het kabinet: zorg snel voor voldoende vaccins. Zoals het er nu uitziet worden in april 600.000 dosis in Nederland afgeleverd. Volgens LTO moet alles in het werk worden gesteld om de helft daarvan al de komende weken beschikbaar te krijgen.
Voor de besmette bedrijven staat wat LTO betreft voorop, dat zicht wordt geboden op nieuw perspectief omdat de betrokken boeren geen kant op kunnen en ook niet weten waar ze aan toe zijn.  “De meeste drachtige dieren zijn geruimd. Er blijven echter besmette dieren op het bedrijf achter. En op kinderboerderijen blijven besmette dieren ook staan. Daarom is nu een omslag nodig naar nieuw beleid.”
Omdat uit voortdurende controles van tankmelk blijkt dat zo’n tachtig procent van de melkgeiten en -schapenbedrijven niet met Q-koorts is besmet en derhalve geen enkel gevaar opleveren voor de volksgezondheid, dringt LTO aan op het verlichten van het fok- en aanvoerverbod. Van Hoof: “Nu kunnen al stappen worden gezet om de normale bedrijfsvoering weer mogelijk te maken en daarmee verder oplopende schade te voorkomen.”

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Meer over:
Management
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief