Management

Subsidie aanvragen voor omnummeren

Voor veehouders die op 1 november 2009 meer dan 100 schapen of geiten hadden, is het belangrijk om bij de gecombineerde opgave 2010 te melden dat ze in aanmerking willen komen voor de omnummersubsidie en de compensatie van de investeringsheffing. Dat advies doen de Productschappen voor Vee, Vlees en Eieren.
Om in aanmerking te kunnen komen voor de omnummersubsidie en de compensatie van de investeringsheffing van LNV moeten veehouders aan een aantal voorwaarden voldoen. Eén van die voorwaarden is dat alle dieren geboren voor 1 januari 2010 met een geboortemelding (of een importmelding wanneer het buitenlandse dieren betreft) in I&R geregistreerd worden vóór 1 juli 2010. De lammeren die in 2010 zijn geboren moeten sowieso al elektronisch gemerkt en geregisteerd worden (vergeet hierbij niet om de geboortedatum in te vullen).
Minimaal 90 procent van de schapen en geiten die op 1 juli 2010 op het bedrijf zijn moeten een elektronisch merk in hebben. Het subsidiebedrag geldt voor alle oudere dieren, ook als ze al zijn afgevoerd. Meer informatie over de voorwaarden voor deze subsidies vindt u op www.hetlnvloket.nl, bij Onderwerpen en dan bij Subsidies kunt u Compensatie voor elektronische merken.
Elektronische I&R
Op dit moment hebben ruim 8.600 houders samen al bijna 800.000 dieren aangemeld. Van de gemelde dieren hebben 70 procent van de geiten en 40 procent van de schapen al een elektronisch oormerk in. Maar dat is nog niet genoeg, zegt het Productschap. Op de veemarkt en de slachterij komen nog maar weinig dieren met een elektronisch oormerk. Voor deze organisaties is het belangrijk dat veehouders massaal omnummeren, zodat de voordelen van de elektronische oormerken ook werkelijkheid kunnen worden.
Voor de veehouders zelf is het ook belangrijk om te zorgen om snel alle administratie ten aanzien van I&R op orde te hebben. Het I&R-systeem is per 1 april aangepast en dat betekent dat het melden op een aantal punten is verbeterd. Overdragen van merken aan anderen en het aanvinken van niet gebruikte merken is simpeler. Ook is het mogelijk om gebruik van een tijdelijk merk te melden (om de bestelperiode van het nieuwe merk te overbruggen). Verder kunnen houders de vaccinaties voor Q-koorts zelf registreren.

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Meer over:
Management
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief